Zastava Srbije

VLADA FBIH: Saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa

15.11.2021.


Vlada Federacije BiH je na hitnoj, telefonski održanoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, donijela Odluku kojom je dala saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1.11.2021. godine, koja iznosi 599 KM/1.000 Sm3, odnosno 0,599 KM/Sm3.

U ovu cijenu nije uračunat porez na dodanu vrijednost.

Danom početka primjene ove odluke prestaje da važi Odluka o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa iz 2020. godine.

Za realizaciju ove Odluke zaduženi su Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo trgovine, svako u okviru svojih ovlaštenja.

U obrazloženju Odluke je navedeno da je privredno društvo Energoinvest d.d. Sarajevo Federalnom ministarstvu trgovine uputilo zahtjev za promjenu veleprodajne cijene prirodnog gasa prema distributivnim kompanijama u FBiH, a na što je mišljenje dalo i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Uz zahtjev je priložena i Odluka direktora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo o utvrđivanju prodajne cijene gasa za distributivne kompanije (povlaštene tarifne kupce).

Energoinvest je u svojoj analizi, koja je sastavni dio zahtjeva, naveo kretanje prodajne cijene gasa na tržištu u posljednjih godinu dana.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 12.11.2021.

Naslov: Redakcija