Zastava Srbije

POTPISAN MEMORANDUM O SURADNJI DOMA NARODA I MISIJE OESS-a U BIH

15.10.2020.


Tomislav Martinović, predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH i Kathleen Kavalec, voditeljica Misije OESS-a (Organizacije za europsku sigurnost i suradnju) u BiH potpisali su Memorandum o razumijevanju, dokument s jasno definiranim oblicima suradnje Misije OESS-a u BiH i Doma naroda Parlamenta Federacije BiH u iduće dvije godine.

Ciljevi zajedničke suradnje Doma naroda Parlamenta FBiH i Misije OESS-a u BiH definirani potpisanim Memorandumom o razumijevanju ogledaju se u jačanju kapaciteta Doma naroda kroz poboljšanje transparentnosti zakonodavnog procesa, moderniziranje i poboljšanje učinkovitosti rada stručnih službi i radnih tijela, jačanju kominukacije s građanima kao i dijalogu i suradnji s parlamentima u BiH i zemljama regije. Navedeni ciljevi realizirat će se organiziranjem zajedničkih seminara i obuka, izradom akata koji će ojačati komunikaciju s građanima i nevladinim organizacijama, obukom zaposlenih u stručnoj službi i članova radnih tijela u području izrade zakonodavstva u skladu s međunarodnim standardima, s naglaskom na proces prilagodbe domaćeg zakonodavstvu Europske unije, kao i obukama na temu elektronskog zakonodavstva, strateškog planiranja te općenito stjecanja novih znanja čijom primjenom će se unaprijediti rad Doma naroda kao najvišeg zakonodavnog tijela u Federaciji BiH.


IZVOR: Vebsajt Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, 12.10.2020.