Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

UČEŠĆE KOMPANIJE PARAGRAF NA "OKTOBARSKIM PRAVNIČKIM DANIMA" U BANJOJ LUCI: Dogovoren nastavak saradnje između Pravnog fakulteta i Kompanije Paragraf u pogledu obuke studenata i nastavnog osoblja za obuku za korišćenje pravne baze

15.10.2018.


U prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, održano dvodnevno savjetovanje pravnika pod nazivom "Oktobarski pravnički dani", na kom je učešće uzelo više od 500 pravnika iz Republike Srpske, Federacije BiH i država iz regiona.

Ministar pravde u Vladi Republike Srpske Anton Kasipović je, u obraćanju prilikom otvaranja savjetovanja, istakao da su "Oktobarski pravnički dani" uspješno i korisno savjetovanje za rad institucija, a najbolji primjer je Ministarstvo pravde Srpske koje je predložilo više zakona nego ministarstva pravde u FBiH i na nivou BiH.

"Broj zakona koje je Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske predložilo Vladi i Narodnoj skupštini daleko prevazilazi zbir zakona koje su naše kolege predložile u FBiH i na nivou BiH. To pokazuje koliki značaj ima i ovo savjetovanje za naš kvalitetan i uspješan rad", rekao je ministar Kasipović.

Predsjednik Udruženja pravnika Republike Srpske, Rajko Kuzmanović, naglasio je da je ovo udruženje od izuzetnog značaja za razvoj prava i pravnog poretka u Republici Srpskoj.

Predsjednik Kuzmanović smatra da u BiH postoje ogromni problemi u djelovanju i funkcionisanju pravnog sistema i poretka, radi čega je teško konstituisati kvalitetne pravosudne institucije.

"U BiH danas imamo pet različitih pravnih sistema, od određenih elemenata sistema iz bivše Jugoslavije, socijalističke BiH, zatim pravni sistem Republike Srpske, FBiH, onaj koji se odnosi na EU. Za svakog pravnika je veoma teško da se snađe u takvom sistemu", rekao je predsjednik Kuzmanović.

Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Željko Mirjanić je podsjetio da je ovo 15. savjetovanje pravnika, te da je od izuzetnog značaja i za Pravni fakultet.

"`Oktobarski pravnički dani` okupljaju ugledne pravnike i stručnjake iz zemalja bivše Jugoslavije, ali i Evrope. Savjetovanje se potvrđuje kao oblik stalnog obrazovanja pravnika u pravosuđu, upravi, advokaturi, privredi, društvenim djelatnostima i ostalim oblastima života i rada", rekao je dekan Mirjanić.

Savjetovanje je organizovano u šest katedri - državnopravna, upravno i radnopravna, građanskopravna, privrednopravna, međunarodnopravna i krivičnopravna.


Tokom savjetovanja o temi "Izgradnja i funkcionisanje pravnog sistema" organizovan je i "Pravnički čas" posvećen životu i radu istaknutog pravnika Jove Rosića.

Za ovo savjetovanje u okviru časopisa "Pravna riječ" štampan je zbornik radova u kojem su objavljena 84 referata koje je pripremilo 111 uglednih pravnika.

Drugog radnog dana poslije pozdravnih riječi izlagača na upravnopravnoj i radnopravnoj katedri je održana prezentacija pravne baze Paragraf Lex BA, u okviru je koje su predstavljena programska rješenja za brz i tačan pristup zakonodavstvu pravnog sistem Bosne i Hercegovine, i državnih entiteta Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, kao i kantona u okviru Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta BiH.

Takođe, prilikom posjete predstavnika Kompanije Paragraf dogovorena je dalja saradnja između Pravnog Fakulteta i Kompanije Paragraf u pogledu obuke studenata i nastavnog osoblja za obuku za korišćenje pravne baze.


IZVOR: Redakcija, 15.10.2018.  • Radno vrijeme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.ba

  • BANJA LUKA
  • +387 51 962 988
  • +387 51 962 989
  • +387 51 962 155
  • BIJELJINA
  • +387 64 4600-912
  • +387 64 4600-915


  • SARAJEVO
  • +387 64 4600-918
  • +387 64 460 0921