Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojen Kodeks ponašanja narodnih poslanika, pet zakona, tri nacrta zakona i više prijedloga strategija i izvještaja. Nije usvojen Prijedlog zakona o rudarstvu, Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH povučen s dnevnog reda

15.09.2017.


Narodna skupština Republike Srpske je na 21. redovnoj sjednici usvojila je Kodeks ponašanja narodnih poslanika, pet zakona, tri nacrta zakona i više prijedloga strategija i izvještaja.

U Kodeksu ponašanja narodnih poslanika utvrđuju se etička pravila i standardi ponašanja narodnih poslanika u ostvarivanju njihovih prava i vršenju dužnosti. Cilj Kodeksa je očuvanje, afirmacija i unapređivanje ugleda i dostojanstva narodnog poslanika i jačanje povjerenja građana u Narodnu skupštinu Republike Srpske.

U Kodeksu se propisuje da je narodni poslanik dužan da prisustvuje sjednicama Narodne skupštine i njenim radnim tijelima čiji je član, da ne koristiti izraze i riječi kojima vrijeđa ili omalovažava drugog i drugačijeg, izraze ili njihove sinonime koji vrijeđaju ljudsko dostojanstvo, narušavaju ugled i dostojanstvo Narodne skupštine, te podstiču na mržnju i nasilje, kao i da je dužan da se pažljivo i odgovorno odnosi prema imovini Narodne skupštine.

Predviđene su i mjere koje se mogu izreći narodnom poslaniku za nepoštovanje Kodeksa, a to su: usmena opomena, pisana opomena i novčana kazna. Za lakše povrede izriče se usmena opomena, a za teže povrede Kodeksa pisana opomena i novčana kazna. Novčana kazna narodnom poslaniku se može izreći jednokratno u visini do 20% plate narodnog poslanika ili naknade narodnog poslanika.

Nacrt Kodeksa usvojen je na sjednici Narodne skupštine 30. marta 2017. godine.

  • Poslanici su usvojili i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, po hitnom postupku, Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, po hitnom postupku.
  • Usvojen je i Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti uz prihvaćene amandmane.
  • Poslanici su usvojili i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima, kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Ekonomsko – socijalnom savjetu.

Narodna skupština Republike Srpske nije usvojila Prijedlog zakona o rudarstvu.

Usvojeni su i Nacrt zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama, Nacrt zakona o hemikalijama i Nacrt zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, uz zaključak da ovaj nacrt bude upućen u javnu raspravu koja će biti sprovedena u roku od 30 dana.

Prihvaćena je i Strategija razvoja trgovine Republike Srpske do 2022. godine. Usvojen je i Nacrt strategije mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj za period 2017 – 2027. godine uz zaključak da bude upućen u javnu raspravu u trajanju od 90 dana.

Poslanici su usvojili i Izvještaj o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period 1.1.2016. do 31.12.2016. godine, Izvještaj o radu Agencije za osiguranje Republike Srpske za period 1.1. do 31.12. 2016. godine i Izvještaj o finansijskom poslovanju Agencije za osiguranje Republike Srpske za period 1.1.2016. do 31.12.2016. godine sa Zaključkom Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-2020/17;

Usvojen je i Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja turizma Republike Srpske za period od 2011 – 2020. godina u 2016. godini.

Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za 2016. godinu je povučen s dnevnog reda.

Narodna skupština primila je k znanju Izvještaj o radu JP RTRS za 2016. godinu, Plan rada za 2017. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja RTRS za 2016. godinu - eksterna revizija, uz usvojen zaključak Kluba poslanika SNSD.

Narodna skupština je prihvatila ostavku glavnog revizora Republike Srpske Duška Šnjegote na lični zahtjev i zamjenika glavnog revizora Republike Srpske Darka Pejića na lični zahtjev, kao i ostavku Perice Rajčevića na lični zahjtev na mjesto člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 13.09.2017.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772