Zastava Srbije

VLADA RS: Usvojena Odluka o 10. emisiji obveznica RS

15.07.2022.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 178. sjednici, održanoj u Banjaluci, Odluku o 10. emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje, koja će biti 29. jula 2022. godine, kao i Odluku o gotovinskoj isplati sredstava za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje. Rok za verifikaciju je bio otvoren u periodu od 15. marta do 15. maja 2022. godine. Ukupno je verifikovano 6,16 miliona KM za 316 štediša.

Vlada Republike Srpske je prihvatila Informaciju o Nacrtu Strategije zaštite pravnog interesa Bosne i Hercegovine vezano za pitanja odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora u Republici Hrvatskoj, i podržala Pravni tim za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problemom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora u odbrani interesa i zaštiti životne sredine i zaštiti zdravlja stanovništva Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, koji bi mogli biti ugroženi realizacijom projekta odlaganja radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora.

Vlada je zadužila Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju da kontinuirano prati aktivnosti i da koordiniše aktivnosti drugih nadležnih institucija s ciljem dostupnosti podataka za potrebe realizacije aktivnosti iz Strategije.

Vlada je zadužila Pravobranilaštvo Republike Srpske da kontinuirano prati rad Pravnog tima, daje smjernice i prati aktivnosti iz Strategije, sa ciljem zastupanja pravnih interesa Republike Srpske.

Nacrt Strategije zaštite pravnog interesa Bosne i Hercegovine vezano za pitanja odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore izrađen je zajedničkim radom članova Pravnog i Ekspertskog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora, te institucija svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji Projekta CEB2 i s Inicijativom za nastavkom projekta CEB3.

Projekat CEB 2 predstavlja jedan od zajedničkih projekata za rješavanje stambenih pitanja interno raseljenih lica na području Republike Srpske, gdje je Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije u ulozi kreatora i implementatora projekta, a realizuje se iz odobrenih kreditnih sredstava.

Cilj Projekta CEB2 je osigurati stambena rješenja za interno raseljena lica kao i za druge ugrožene stanovnike alternativnih vidova smještaja. Izgradnjom stambenih jedinica kroz realizaciju Projekta CEB2 omogućiće se da se interno raseljena lica i druge ugrožene osobe presele iz privremenih smještaja u kolektivnim centrima i alternativnom smještaju u novoizgrađene i opremljene višeporodične objekte.

Za korisnike na teritoriji Republike Srpske ukupna vrijednost Projekta iznosi 29.178.194,00 €, od čega je 18.169.413,00 € kreditnih sredstava, a 11.008.781,00 € su doprinosi lokalnih zajednica.

U Republici Srpskoj ovaj projekat se implementira na području 16 lokalnih zajednica, kroz 20 potprojekata:

- 18 potprojekata se odnosi na izgradnju stambenih jedinica i tom prilikom će se obezbijediti 573 stana i

- 2 potprojekta se odnose na sanaciju i dogradnju specijalizovanih institucija – socijalno-gerijatrijskih ustanova čime je obezbijeđeno 130 smještajnih kapaciteta.

Implementacija Projekta na području Republike Srpske se odvija planiranom dinamikom i potpisani su svi ugovori s izvođačima radova na izgradnji višeporodičnih stambenih zgrada a svi potprojekti će biti završeni u skladu s odobrenim rokom do kraja 2022. godine, iako je zbog kašnjenja implementacije Projekta u FBiH moguće produženje roka do kraja 2023. godine.

Ukupan broj porodica koje će biti stambeno zbrinute na području Republike Srpske kroz ovaj projekat je 703. Do sada je završeno i useljeno ukupno 485 stambenih jedinica, i to: 355 stanova i 130 smještajnih kapaciteta u ustanovama.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku kojom se zaštićenim proglašava područje klisurasto-kanjonske doline rijeke Tare kao zaštićeni pejzaž, kategorija V – park prirode, pod nazivom Park prirode “Tara”.

Park prirode “Tara” prostire se na području opštine Foča, u ukupnoj površini od 14.453,38 ha.

Osnovne vrijednosti Parka prirode “Tara” čine klisurasto-kanjonska dolina rijeke Tare sa brojnim brzacima, slapovima i bukovima, živopisni pejzaži, raznovrsni ekosistemi i staništa, te reliktne i endemične biljne zajednice.

Na cjelokupnoj površini Parka prirode “Tara” ustanovljavaju se režimi zaštite II i III stepena. Upravljanje Parkom prirode “Tara” povjerava se Javnom preduzeću šumarstva “Šume Republike Srpske”, Šumskom gazdinstvu “Maglić” u Foči.

Proglašavanjem Parka prirode “Tara” povećava se površina pod zaštitom na 67.986,96 ha, što predstavlja 2,75% teritorije Republike Srpske, a ukupan broj zaštićenih područja sada je 32.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o površinama poljoprivrednog zemljišta zagađenih minsko-eksplozivnim sredstvima i zadužila Ministarstvo finansija i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da obezbijede 420.000 KM namijenjenih za finansijsku podršku procesu deminiranja u Republici Srpskoj.

Finansijska sredstva realizovaće se na osnovu Memoranduma o saradnji Republičke uprave civilne zaštite i Međunarodnog fonda za deminiranje i pomoć žrtvama mina.

Republička uprava civilne zaštite zadužena je da na godišnjem planu dostavlja informaciju o statusu i stepenu realizacije ovih aktivnosti.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Vlade RS, 14.07.2022.

Naslov: Redakcija