Zastava Srbije

FEDERALNI KRIZNI ŠTAB TRAŽI POOŠTRAVANJE MJERA

15.07.2020.


Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva uputio je kantonalnim ministarstvima zdravstva i kriznim štabovima, kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, zavodima za javno zdravstvo i upravama policije MUP-a kantona hitan zahtjev za dosljedno postupanje nadležnih kantonalnih organa vlasti u skladu sa Zakonom o zaštiti građana od zaraznih bolesti, kao i Zaključcima koje je Vlada FBiH donijela na sjednici 2. jula usvojivši Informaciju Federalnog ministarstva zdravstva o pogoršanoj COVID-19 epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH.

"U zadnje vrijeme u Federaciji BiH primjetan je veći broj osoba, za koje je utvrđeno da su pozitivni na SARS-CoV-2 koji izaziva COVID-19, a koje se slobodno kreću bez izdatog rješenja o određenoj mjeri od strane nadležnih kantonalnih organa vlasti u skladu sa Zakonom o zaštiti građana od zaraznih bolesti. Navedeno predstavlja ozbiljnu prijetnju po javno zdravlje, te pogoršava i onako tešku COVID-19 epidemiološku situaciju u Federaciji BiH", stoji između ostalog u dopisu Kriznog štaba uz napomenu kako je zakonom regulisano da je "zaštita od zaraznih bolesti dužnost jedinica lokalne samouprave - opština, kantona i Federacije BiH, zdravstvenih ustanova, zavoda zdravstvenog osiguranja, nosioca privatne prakse, gospodarskih društava i drugih pravnih i fizičkih osoba".

"Osim toga, tačkom 4. Odluke o prestanku stanja nesreće uzrokovane pojavom novog virsusa korona (COVID-19) u Federaciji BiH, zaduženi su rukovodioci tijela uprave i upravnih organizacija Federacije BiH i kantona odnosno rukovoditelji opštinskih/gradskih službi za upravu, da u okviru svoje redovne djelatnosti, obavljaju i dodatne poslove koji se odnose na otklanjanje posljedica koje su nastale djelovanjem nesreće", navodi se.

Dalje u dopisu napomiju da je Vlada FBiH uz usvojenu Informaciju Federalnog ministarstva zdravstva donijela i Zaključke te prema vladama kantona uputila i poseban akt kojim je predmetne zaključke dostavila na nadležno postupanje.

"Slijedom gore navedenog, tražimo da svoje daljnje postupanje, posebno u pogoršanoj COVID-19 epidemiološkoj situaciji, uskladite s odredbama Zakona o zaštiti građana od zaraznih bolesti, te poduzimate mjere za koje ste nadležni", kažu u dopisu.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 14.07.2020.