Zastava Srbije

OD 1,4 MILIONA RADNO SPOSOBNIH U BIH U PRVOM KVARTALU ZAPOSLENO JE BILO 83,3%, OD TOGA 39,7% ŽENA: U poređenju sa prethodnim kvartalom, broj zaposlenih smanjen je za 1,9 a nezaposlenih se povećao za 2,2%

15.06.2022.


U BiH u prvom kvartalu radnu snagu činilo je oko 1,4 miliona lica od kojih je 83,3 odsto zaposlenih i 16,7 odsto nezaposlenih, podaci su sprovedene Ankete o radnoj snazi u BiH.

U poređenju sa prethodnim kvartalom, broj zaposlenih smanjen je za 1,9 odsto, a nezaposlenih se povećao za 2,2 odsto, objavila je Agencija za statistiku BiH.

U prvom kvartalu od ukupnog broja nezaposlenih lica njih 57.000 ili 24,5 odsto je tražilo posao kraće od 12 mjeseci, dok je 41.000 ili 17,9 odsto tražilo posao od 12 mjeseci do dvije godine, dok je 133.000 nezaposlenih osoba koje su tražile posao dvije godine i duže, odnosno njih 57,6 odsto.

Prema podacima iz Ankete, od ukupnog broja osoba koji čine radnu snagu 837.000 ili 60,3 odsto su muškarci, a 551.000 ili 39,7 odsto su žene, dok su od ukupnog broja zaposlenih 722.000 ili 62,4 odsto muškarci, a 435.000 ili 37,6 odsto žene.

Od ukupnog broja nezaposlenih 115.000 ili 49,7 odsto su muškarci, a 116.000 ili 50,3 odsto su žene.

U posmatranom periodu, od ukupne radne snage 65,6 odsto osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 25,2 odsto onima od 50 do 64 godine, 8,1 odsto starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 1,2 odsto ima 65 i više godina.

Od ukupnog broja zaposlenih osoba 66,1 odsto pripadaju starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 26,2 odsto onima od 50 do 64 godine, 6,2 odsto starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 1,4 odsto ima 65 i više godina.

Od ukupnog broja nezaposlenih 62,7 odsto pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 19,7 odsto grupi od 50 do 64 godine, 17,3 odsto starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 0,3 odsto ima 65 i više godina.

Najveće učešće u obrazovnoj strukturi osoba koje čine radnu snagu imaju osobe sa završenom srednjom školom i specijalizacijom i to 70,8 odsto, slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 19,9 odsto i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 9,2 odsto.

Obrazovna struktura zaposlenih osoba pokazuje da 70,4 odsto osoba ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 21,2 odsto, te osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 8,4 odsto.

Obrazovna struktura nezaposlenih lica pokazuje da 72,7 odsto ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede oni sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 13,7 odsto, te osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 13,6 odsto.

Struktura zaposlenih osoba prema grupama područja djelatnosti pokazuje da je najveće učešće zaposlenih lica u uslužnim djelatnostima 56,7 odsto, zatim u industriji i građevinarstvu 36,2 odsto i u poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu 7,1 odsto.

Anketa je sprovedena na uzorku koji je u prvom kvartalu obuhvatio 10.716 domaćinstava, a anketirani su svi rezidentni članovi privatnih domaćinstava.

U cilju usklađivanja sa regulativama EU i zahtjevima Evrostata, od 2020. godine se provodi postupak kalibracije pondera prema procjenama stanovništva po petogodišnjim starosnim grupama i polu.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 13.06.2022.

Naslov: Redakcija