Zastava Srbije

IZVJEŠTAJ O STANJU U PRAVOSUĐU KOMISIJE SKUPŠTINE BIH: 15 prijedloga za reformu

15.06.2022.


Izvještaj o stanju u bh. pravosuđu rezultat je rada "najaktivnijeg tijela u historiji Parlamentarne skupštine BiH", a Istražna komisija je osnovana Zaključkom Predstavničkog doma 2019. godine. Komisija je konstituirana tek 11 mjeseci nakon osnivanja u maju 2020. godine, kao posljedica blokada rada Parlamenta BiH tokom 2019. godine.

Istražna komisija je tokom prve godine rada u prosjeku održavala po tri sedmice mjesečno, dok se u u nastavku rada fokusirala na detaljnu analizu svjedočenja. Rezultat toga je izvještaj i analiza o pravosuđu u BiH, unutar kojega se nalaze i konkretne preporuke za sanaciju problema.

Rad komisije podržali su OSCE, Vijeće Evrope te brojni drugi međunarodni partneri.

Saslušana su 34 svjedoka, usvojeno je 110 zaključaka te je 41 pitanje dostavljeno Vijeću ministara BiH, VSTV-u te sudovima, tužilaštvima i organima za provođenje zakona u BiH. Komisija je zaprimila i 68 predstavki građana. Za 13 predstavki koje su upućene Uredu disciplinskog tužioca, informacija o nadležnom postupanju nije dostavljena.

Problemi koje je detektirala istražna komisija, rezultat su djelovanja koruptivne manjine koja je nesrazmjerno raspoređena na ključnim rukovodećim pozicijama, a Istražna komisija smatra da ta manjina svoj utjecaj duguje i konformizmu koji vlada unutar većeg dijela pravosudne zajednice, a koji je rezultat izbjegavanja zamjeranja krugovima koji uživaju percepciju moći ili čak nedodirljivosti.

Predložene reforme i preporuke pravosuđu

U izvještaju je navedeno 15 predloženih reformi pravosuđa:

 1. Vetting odnosno puna provjera svih članova VSTV-a, predsjednika sudova i glavnih tužioca,
 2. Mehanizam sukoba interesa proširiti na nosioce pravosudnih funkcija i njihove bliske srodnike,
 3. Značajno unaprijediti kriterije za pravosudne funkcije i članstvo u VSTV-u,
 4. Osigurati izuzeća članova VSTV-a pri imenovanjima na istom nivou,
 5. Odstraniti advokate iz VSTV-a,
 6. Značajno unaprijediti status i ovlasti UDT-a,
 7. Pojačati istrage za disciplinske prekršaje etičke i koruptivne prirode,
 8. Uspostaviti zaseban mehanizam za odlučivanje o disciplinskim prekršajima članova VSTV-a,
 9. Onemogućiti napredovanje nakon izrečene disciplinske mjere,
 10. Fokus ocjenjivanja/vrjednovanja rada sudija i tužilaca prebaciti sa ostvarene norme na procenat oborenih presuda i palih optužnica,
 11. Osigurati dosljednu upotrebu CMS sistema za dodjelu predmeta u VSTV-u,
 12. Uspostaviti/vratiti institut oštećenog kao supsidijarnog tužioca,
 13. Osigurati potpunu nezavisnost i djelotvornost Institucije ombudsmena,
 14. Značajno suziti definiciju neovlaštenog fotografisanja i snimanja,
 15. Značajno unaprijediti transparentnost i saradnju sa medijima.

Pravosudni zvaničnici tokom svjedočenja ocijenili su stanje u pravosuđu u BiH terminima "alarmantno", "katastrofalno", "situacija da pravosuđa gotovo i nema", te sa "dotakli smo dno da dalje ne možemo".

Komisija je identificirala kao važno proširiti mehanizam sukoba interesa jer trenutne zabrane zapošljavanja bliskih srodnika sudija i tužilaca u istim sudovima i tužilaštvima u kojim oni obavljaju dužnost nije dostatna, te da zabranu treba proširiti na način da ona uključuje zabranu političkih imenovanja bliskih srodnika sudija i tužilaca.

Komisija smatra da su problemi toliko akutni i ozbiljni da nalažu nastavak parlamentarnog nadzora nad pravosuđem.

Istražna komisija je za manje od dvije godine djelovanja održala više sjednica od Predstavničkog doma tokom četiri godine njegovog mandata. Članovi nisu dobivali naknade za rad.

Specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, ambasador Johann Sattler, istakao je da evropski zvaničnici "snažno ohrabruju članove Istražne komisije da nastave rad s ciljem stvaranja i ubrzavanja reformi u pravosuđu BiH", te upozorio da bez progresa na planu vladavine prava, BiH neće moći dobiti status kandidata za članstvo u EU.

Kompletan izvještaj dostupan je ovdje.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, S. Š. U., 10.06.2022.

Naslov: Redakcija