Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O SISTEMU DRŽAVNE POMOĆI U BOSNI I HERCEGOVINI: Neophodne izmjene Zakona, zbog neusklađenosti sa pravilima EU

15.06.2017.


Kazna za nelegalnu dodjelu državne pomoći je povrat novca uz kamatu i zbog toga davaoci državne pomoći moraju znati na koji način to trebaju učiniti - ukazala je vođa tima projekta posvećenog državnoj pomoći Olgica Spevec iz Hrvatske.

To je istakla na završnoj konferenciji projekta koji je finansiralo Vijeće ministara BiH "Podrška uspostavljanju sistema državne pomoći u BiH, tehnička pomoć Savjetu za državnu pomoć u BiH s realizacijom programa obuka tijela za provođenje i primjenu Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini ("Sl. glasnik BiH", br. 10/2012 - dalje: Zakon) te davaoce državne pomoći u BiH", a koja je održana u Sarajevu.

Spevec je pojasnila da Bosna i Hercegovina mora izmijeniti Zakon, jer nije usklađen s pravilima koje je donijela Evropska unija.

Svrha projekta je, dodala je, daljnja tehnička pomoć Sekretarijatu, Vijeću i davaocima državne pomoči u BiH. Naglasila je da je ovo područje vrlo bitno u kontekstu pridruživanja BiH EU, ali i za odgovore na pitanja iz Upitnika Evrpske komisije te da se to poglavlje pravne stečevine zadnje zatvara, jer se radi o velikim sistemima koju se preuzeti Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (SSP).

Istakla je da je državna pomoć u Evropi iznimno bitna, jer se na taj način potiče razvoj djelatnosti i aktivnosti koje donose ekonomski rast, istraživanje i razvoj te zaštitu životne sredine.

- Evropski ili strukturni fondovi ne mogu se koristiti bez pravila o državnoj pomoći. Zbog toga se mora uspostaviti sistem koji će osposobiti nadležna tijela u BiH da budu spremna za fondove - istakla je.

Najteže je, dodala je Spevec, uvjeriti političare da moraju postupati prema obavezama iz SSP-a i Zakona koji su usvojili te da više neće moći ad hoc odlučivati o dodjeli državne pomoći.

Predsjedavajuća Vijeća za državnu pomoć BiH Amra Abadžić pojasnila je da SSP podrazumijeva i kontrolu državne pomoći te da je Zakonom formirano Vijeće kao nezavisna institucija koja se sastoji od osam članova iz Vijeća ministara BiH, entiteta i Distrikta Brčko.

Istakla je važnost ovog projekta jer su provedbeni organi, davaoci i korisnici imali priliku da se informiraju o ovoj temi, ali i kontroli državne pomoći.

Smatra da je putem projekta ostvarena dobra komunikacija između aktera, da je usvojena lista akata i zakonskih regulativa koji nisu usklađeni sa Zakonom, a koji su proslijeđeni entitetima i Vijeću ministara BiH na daljnju korekciju.

Vijeće ministara BiH finansiralo je ovaj projekt od 371.498 KM radi uspostavljanja funkcionalnog sistema državne pomoći u BiH.


Izvor: Vebsajt Vijesti, 14.06.2017.

Naslov: Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772