Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O UGOSTITELJSTVU: Predviđeno je da ugostitelji koji su vlasnici dva ili više ugostiteljskih objekta iste vrste, a koji posluju na različitim adresama poslovanja, mogu posjedovati zajedničku evidenciju i vršiti izdavanje računa za sve registrovane objekte


Prema Programu rada Vlade Republike Srpske za 2016. godinu, Ministarstvo trgovine i turizma izradilo je Nacrt zakona o ugostiteljstvu kojim se objedinjuju sva ranija rješenja u oblasti obavljanja ugostiteljskih usluga i uvode nove odredbe koje se nisu mogle implementirati u formama izmjena i dopuna Zakona.

Među novinama koje su navedene u Nacrtu zakona o ugostiteljstvu, između ostalog, su:

  • preciznije objašnjavanje pojmova ugostitelja i ugostiteljske djelatnosti;
  • ukidanje registracije kod APIF-a pojedinih vrsta ugostiteljske djelatnosti koje pružaju fizička lica (apartmani, kuće za odmor, sobe za iznajmljivanje i seoska domaćinstava);
  • propisivanje obaveze za upisivanje djelatnosti u odgovarajući registar udruženja koja obavljaju ugostiteljsku djelatnost;
  • mogućnost da pružaoci usluga u privatnom smještaju obavljaju poslove bez registracije kod nadležnog organa, pod uslovom da zaključe ugovor o pružanju usluga sa turističkom organizacijom, turističkom agencijom ili drugim pravnim licem koje je registrovano za obavljanje privredne djelatnosti;
  • mogućnost da se ugostiteljske usluge na selu (seoska domaćinstva) mogu pružati bez dodatne registracije, odnosno da ih pruža nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da zaključi ugovor o pružanju usluga sa turističkom organizacijom, turističkom agencijom ili drugim pravnim licem koje je registrovano za obavljanje privredne djelatnosti;
  • ukidanje obaveze kategorizacije seoskih domaćinstava, odnosno objekata koji pružaju ugostiteljske usluge na selu;
  • propisivanje da ugostitelji koji su vlasnici dva ili više ugostiteljska objekta iste vrste, a koji posluju na različitim adresama poslovanja, mogu posjedovati zajedničku evidenciju i vršiti izdavanje računa za sve registrovane objekte;
  • preciziraju se odredbe u vezi prodaje i posluživanja alkoholnih pića licima mlađim od 18 godina.

S obzirom na to da se Nacrtom zakona o ugostiteljstvu uređuju pitanja koja su od značaja za građane i od uticaja na javnost, Ministarstvo trgovine i turizma pozvalo je zainteresovanu javnost da svojim prijedlozima, primjedbama i sugestijama učestvuju u pripremi Nacrta zakona. 


Izvor: Vebsajt Ministarstvo trgovine i turizma, 14.6.2016.