Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH RAZMATRALO INFORMACIJA O TRENUTNOM STANJU AKTIVNOSTI NA OBRADI REZULTATA POPISA STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA U BIH 2013. GODINE


Direktor Agencije za statistiku BiH Velimir Jukić izjavio je da je odluka o jedinstvenom programu obrade podataka popisa stanovništva u BiH u skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine ("Sl. glasnik BiH", br. 10/2012 i 18/2013), međunarodnim standardima i da su u njoj uvažene preporuke IMO tima.

Jukić je, po izlasku sa sjednice Vijeća ministara BiH na kojoj je razmatrana Informacija o trenutnom stanju aktivnosti na obradi rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine, rekao da je informacija sačinjena na sedam stranica i ima nekoliko desetina stranica priloga.

Ocijenio je da poslovi na obradi rezultata popisa idu planiranom dinamikom koja je utvrđena jedinstvenim programom za obradu podataka rezultata popisa i "ona je sada u nekoj predzavršnoj fazi".

"Ovih dana očekujemo validaciju onog što je urađeno, dakle provjeru i ocjenu valjanosti. Imamo još nekih 15-ak dana da završimo sve ove poslove i očekujem da će rezultati obrade podataka popisa stanovništva 2013. godine za BiH biti objavljeni, kao što je i planirano i zakonom predviđeno, do 1. jula, po pet područja. To su područja demografije, obrazovanja, ekonomskih statistika, poljoprivrede i stanovanja", istaknuo je Jukić.

Jukić je rekao da će, u skladu sa planom o diseminaciji, biti objavljene i tabele. Rekao je da broj tabela zavisi od toga kako će se to dogovoriti timovi koji su zaduženi za diseminaciju, da li će to biti devet dogovorenih tabela ili će biti više, "to je stvar koja zavisi od plana diseminacije".

"I on će biti, isto tako, u skladu sa zahtjevima, a i onome što su naše potrebe, urađen odnosno objavljen", rekao je Jukić dodavši da ovih dana imaju na raspolaganju više međunarodnih eksperata koji im pomažu.

Naveo je da ni na sjednici Vijeća ministara BiH od njega nije zatraženo da povuče odluku.


Izvor: Vebsajt BHRT, 14.06.2016.