Zastava Srbije

JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNJENA MJESTA U PRAVOSUĐU BiH: Konkurs je otvoren do 25.05.2023. godine

15.05.2023.


U skladu sa članom 17. stav 1. tačka 1., 2. i 30. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) (u daljem tekstu: “Zakon o VSTV-u BiH”) i čl. 33. i 34. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15, 93/16, 48/17, 88/17, 41/18, 64/18, 12/21, 26/21, 35/21, 68/21, 1/22 i 26/23), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: “Vijeće”) objavljuje:

JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNJENA MJESTA

Rukovodne pozicije:

 1. Predsjednik Osnovnog suda u Trebinju
 2. Glavni tužilac Kantonalnog tužilaštva Bosansko - podrinjskog kantona - Goražde
 3. Jedna (1) pozicija zamjenika glavnog tužioca Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona
 4. Jedna (1) pozicija zamjenika glavnog tužioca Okružno javno tužilaštvo u Doboju

Sudije/tužioci:

 1. Jedna (1) pozicija sudije Suda Bosne i Hercegovina - krivični referat
 2. Četiri (4) pozicije sudije Vrhovnog suda Federacije BiH - tri (3) pozicije sudije na građanski referat i jedna (1) pozicija sudije na krivični referat
 3. Tri (3) pozicije sudije Vrhovnog suda Republike Srpske - dvije (2) pozicije sudije na krivični referat i jedna (1) pozicija sudije na upravni referat
 4. Dvije (2) pozicije sudije Kantonalnog suda u Livnu
 5. Deset (10) pozicija sudije Kantonalnog suda u Sarajevu
 6. Jedna (1) pozicija sudije Kantonalnog suda u Širokom Brijegu
 7. Dvije (2) pozicije sudije Kantonalnog suda u Novom Travniku
 8. Jedna (1) pozicija sudije Kantonalnog suda u Bihaću
 9. Dvije (2) pozicije sudije Kantonalnog suda u Tuzli
 10. Dvije (2) pozicije sudije Okružnog suda u Bijeljini
 11. Jedna (1) pozicija sudije Okružnog suda u Banja Luci - krivični referat
 12. Jedna (1) pozicija sudije Okružnog suda u Doboju - parnični referat
 13. Jedna (1) pozicija sudije Okružnog suda u Prijedoru
 14. Jedna (1) pozicija sudije Okružnog privrednog suda u Bijeljini
 15. Jedna (1) pozicija sudije Okružnog privrednog suda u Prijedoru
 16. Jedna (1) pozicija sudije Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu
 17. Jedna (1) pozicija sudije Okružnog privrednog suda u Banja Luci
 18. Sedam (7) pozicija sudije Općinskog suda u Tuzli
 19. Jedna (1) pozicija sudije Općinskog suda u Gradačcu
 20. Pet (5) pozicija sudije Općinskog suda u Travniku
 21. Jedna (1) pozicija sudije Općinskog suda u Banovićima
 22. Jedna (1) pozicija sudije Općinskog suda u Lukavcu
 23. Jedna (1) pozicija sudije Općinskog suda u Livnu
 24. Deset (10) pozicija sudije Općinskog suda u Sarajevu
 25. Tri (3) pozicije sudije Općinskog suda u Zenici
 26. Jedna (1) pozicija sudije Općinskog suda u Bugojnu
 27. Jedna (1) pozicija sudije Općinskog suda u Visokom
 28. Jedna (1) pozicija sudije Općinskog suda u Cazinu
 29. Sedam (7) pozicija sudije Osnovnog suda u Banja Luci
 30. Dvije (2) pozicije sudije Osnovnog suda u Bijeljini
 31. Dvije (2) pozicije sudije Osnovnog suda u Prijedoru
 32. Jedna (1) pozicija sudije Osnovnog suda u Prnjavoru
 33. Jedna (1) pozicija sudije Osnovnog suda u Gradišci
 34. Dvije (2) pozicije sudije Osnovnog suda u Tesliću
 35. Dvije (2) pozicije sudije Osnovnog suda u Doboju
 36. Jedna (1) pozicija tužioca Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona
 37. Četiri (4) pozicije tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci
 38. Jedna (1) pozicija tužioca Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko - neretvanskog kantona
 39. Četiri (4) pozicije tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona
 40. Jedna (1) pozicija tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo
 41. Pet (5) pozicija tužioca Kantonalnog tužilaštva Unsko - sanskog kantona
 42. Tri (3) pozicije tužioca Kantonalnog tužilaštva Zeničko - dobojskog kantona

Dodatne sudije:

 1. Dvije (2) pozicije dodatnog sudije Suda Bosne i Hercegovine - krivični referat

Stručni saradnici:

 1. Tri (3) pozicije stručnog saradnika Općinskog suda u Sarajevu
 2. Jedna (1) pozicija stručnog saradnika Općinskog suda u Zenici
 3. Jedna (1) pozicija stručnog saradnika Općinskog suda u Bugojnu
 4. Jedna (1) pozicija stručnog saradnika Općinskog suda u Tešnju
 5. Jedna (1) pozicija stručnog saradnika Općinskog suda u Cazinu
 6. Jedna (1) pozicija stručnog saradnika Općinskog suda u Livnu
 7. Jedna (1) pozicija stručnog saradnika Općinskog suda u Zavidovićima

Poništava se dio Javnog konkursa, broj: 04-07-3-1614-1/2022 od 04.05.2022. godine, sekcija sudije/tužioci, pozicija pod rednim brojem 36. Jedan (1) tužilac Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske

Poništava se dio Javnog konkursa, broj: 04-07-3-1614-1/2022 od 04.05.2022. godine, sekcija sudije/tužioci, pozicija pod rednim brojem 37. Dva (2) tužioca Tužilaštva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Postupak odabira i imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija provodi se u skladu sa Zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/04, 93/05, 48/07, 15/08), Poslovnikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15, 93/16, 48/17, 88/17, 41/18, 64/18, 12/21, 26/21, 35/21, 68/21, 1/22 i 26/23) i Pravilnikom o kvalifikacionom i pismenom testiranju kandidata za pozicije nosilaca pravosudnih funkcija u pravosuđu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 78/14, 45/15, 48/16, 12/18, 51/18, 12/21, 64/21).

OSNOVNI USLOVI

Podnosilac prijave na konkurs treba ispunjavati osnovne uslove propisane članom 21. Zakona o VSTV BiH:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da je intelektualno i fizički sposobna da obavlja sudijsku ili tužilačku dužnost;
 • da ima diplomu pravnog fakulteta iz Bosne i Hercegovine ili Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili nekog drugog pravnog fakulteta, pod uvjetom da je diploma koju je izdao taj pravni fakultet nostrificirana u skladu sa zakonom;
 • da ima položen pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji;
 • ili, izuzetno od odredbe alineje (d), da ima položen pravosudni ispit u periodu između 6.4.1992. godine i 31.3.2004. godine u nekoj od država koja je ranije bila dio Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i da je vršila dužnost sudije ili tužioca u Bosni i Hercegovini u periodu između 6.4.1992. godine i 31.3.2004. godine.

POSEBNI USLOVI

Pored osnovnih uslova, prijavljeni kandidati moraju zadovoljiti i posebne uslove koji se odnose na radno iskustvo shodno odgovarajućim odredbama Zakona o VSTV-u BiH, odnosno Poslovnika VSTV-a BiH i Zakona o sudovima Republike Srpske (“Službene novine Republie Srpske” br.37/12, 44/15, 100/17) kada su u pitanju Okružni privredni sudovi i Viši privredni sud Republike Srpske i Zakonom o sudovima u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH” br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10 (Ispravka), 7/13, 52/14, 85/21)) kada su u pitanju stručni saradnici.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Kandidati, uz popunjen prijavni obrazac, obavezni su dostaviti kopije diploma sa ispravama o nostrifikaciji, uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, dokaz o potrebnom radnom iskustvu kao, uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci (original ili ovjerenu kopiju), te uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj za vrijeme studija (za pozicije stručnih saradnika).

Kandidati koji se nalaze na nekoj od pravosudnih pozicija dostavljaju samo prijavni obrazac.

U pogledu radnog iskustva kao dokaz uzet će se u obzir potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima je decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, opis poslova, preciziran vremenski period radnog angažovanja, te ostali relevantni podaci za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

DOKUMENTI KOJI SE DOSTAVLJAJU NAKNADNO:

Kandidati koji prvi put dolaze na razgovor, dužni su predočiti komisiji za obavljanje razgovora original diplomu i uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

Kandidat koji je imenovan dužan je prije polaganja zakletve dostaviti ovjerenu kopiju diplome, ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, te ukoliko je potrebno, potvrdu o istupanju iz članstva političke stranke.

Kandidati se prijavljuju na oglašene pozicije ISKLJUČIVO PUTEM MODULA ZA ONLINE APLICIRANJE.

Upute za prijavu ili druge vrste obavještenja vezano za rad Modula za Online apliciranje kandidati mogu pronaći na internet stranici Vijeća odnosno na web portalu vstv.pravosudje.ba.

Javni konkurs za upražnjene pozicije u pravosuđu u Bosni i Hercegovini objavljuje se na internet stranici Vijeća.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici Vijeća odnosno do 25.05.2023. godine.

U slučaju nedostupnosti sistema za prijavu kandidata elektronskim putem, izdaje se zvanično obavještenje na internet stranici Vijeća. Rok za prijavu kandidata iz člana 33. stav (2) Poslovnika VSTV BiH produžit će se za odgovarajući broj dana u kojima sistem nije bio dostupan, o čemu se kandidati obavještavaju putem internet stranice Vijeća.

Neuredne, nedozvoljene i neblagovremene prijave će odbaciti Stalna komisija za provođenje testnih procedura, strukturiranog razgovora i unapređenje postupka imenovanja, o čemu se kandidat obavještava elektronskom poštom ili na drugi odgovarajući način.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 10.05.2023.

Naslov: Redakcija