Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđeni Prijedlog zakona o audio-vizuelnim djelatnostima i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici

15.04.2022.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 165. sjednici u Banjaluci, Prijedlog zakona o audio-vizuelnim djelatnostima kojim je predviđeno jačanje domaćeg filmskog stvaralaštva i proizvodnje domaćeg audio-vizuelnog djela, a što će pozitivno uticati na razvoj kulture i umjetnosti. Ovaj prijedlog zakona imaće pozitivan uticaj i na razvijanje poslovnog okruženja pogodnog za snimanje filmova.

Prijedlogom zakona definisano je da se audio-vizuelnim djelatnostima mogu baviti pravna i fizička lica registrovana kod nadležnog organa za obavljanje audio-vizuelnih djelatnosti, kao i preduzetnici.

Očekuje se pozitivan uticaj zakona na javne budžete, budući da će potencijalni investitori, a posebno inostrane produkcijske kuće, kroz ulaganje u domaće resurse (nabavka domaće robe, korišćenje usluga domaćih pravnih lica, angažovanje domaće radne snage i sl.) indirektno pozitivno uticati na javne budžete.

Važna je činjenica da je Zakonom predviđeno da se sredstva za razvoj i podršku audio-vizuelnim djelatnostima obezbjeđuju iz budžeta Republike u iznosu od 0,1% poreskih prihoda, umanjenih za doprinose za socijalno osiguranje, što je ključno za kontinuiran razvoj i opstanak kinematografije u Republici Srpskoj, jer je prvi put obezbijeđen kontinuitet u finansiranju ove djelatnosti.

Sredstva za razvoj i podršku audio-vizuelnim djelatnostima raspoređuju se u skladu sa Planom razvoja audio-vizuelne djelatnosti za: finansiranje razvoja scenarija audio-vizuelnih djela, sufinansiranje razvoja projekata audio-vizuelnih djela, sufinansiranje proizvodnje audio-vizuelnih djela: dugometražni igrani filmovi, dugometražni dokumentarni filmovi, kratkometražni igrani filmovi, kratkometražni dokumentarni filmovi, animirani filmovi i eksperimentalni filmovi, video-igre i ostale vrste audio-vizuelnih djela, sufinansiranje manjinske koprodukcije, sufinansiranje televizijske serije, sufinansiranje drugih oblika audio-vizuelnog stvaralaštva.

Vlada Republike Srpske je utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici.

Važeći Zakon o energetici donesen je 2009. godine, te postoji potreba da se isti uskladi sa zakonima koji su doneseni poslije njega i to sa Zakonom o električnoj energiji, Zakonom o gasu, Zakonom o obnovljivim izvorima energije, Zakonom o energetskoj efikasnosti, kao i sa Strategijom razvoja energetike. U tom smislu, ovim zakonom se usklađuju termini i definicije, pitanje sertifikata za proizvodno postrojenje u kom se proizvodi električna energija iz obnovljivih izvora, pitanje garancije o porijeklu električne energije iz obnovljivih izvora energije, te se normira nadležnost Vlade za donošenje Strategije razvoja energetike kao sektorske strategije Republike Srpske.

Pored toga, ovim zakonom se stvara i pravni osnov za donošenje Energetskog i klimatskog plana Republike Srpske, definiše njegov sadržaj, rokovi, procedura usvajanja i institucije koje su zadužene za njegovu izradu.

Vlada Republike Srpske donijela je odluku da se iz sredstava namijenjenih za javne investicije za 2022. godinu izdvoje sredstva za projekte na području opštine Laktaši među kojima je najvrijedniji projekat izgradnje vrtića u Velikom Blašku, za koji će biti izdvojeno šest miliona KM. Realizacija ovog projekta rasteretila bi postojeće liste čekanja djece na vrtić, te unaprijedila nivo vaspitno-obrazovnog rada u opštini i povećala pokrivenost institucionalnim vaspitanjem i obrazovanjem predškolske djece iz ruralnih područja.

Osim navedenog projekta, iz javnih investicija će biti finansirana regulacija dijela vodotoka Stupčevica u Trnu u opštini Laktaši, te izdvojena sredstva za rekonstrukciju Trga palih boraca i centralne pješačke zone u Karađorđevoj ulici, izgradnju putne infrastrukture u opštini, kao i pješačke staze uz magistralni put Klašnice – Derventa.

Odlukom Vlade Republike Srpske, Programom javnih investicija biće obuhvaćeno i proširenje sistema vodosnabdijevanja na teritoriji opštine Srbac u MZ Ilićani i naselju Razboj Ljevčanski, te izdvojena sredstva za podršku izgradnji društvenog doma u ovom naselju. Takođe, biće obezbijeđena sredstva za završetak izgradnje i opremanja dječijeg vrtića u opštini Srbac.

Prva faza gradnje dječijeg vrtića u Srpcu je pri kraju, a za završetak svih radova (stolarski, farbarski, vodoinstalaterski, elektroinstalaterski, podopokrivački, grijanje i klimatizacija, sanitarni čvorovi, vanjsko uređenje) i opremanje vrtića potrebna su sredstva u iznosu od 1.250.000,00 KM, koja će biti obezbjeđena iz sredstava javnih investicija. Objekat dječijeg vrtića ima površinu od 1670 m2 i namijenjen je za smještaj 200 djece.

Vlada Republike Srpske je usvajanjem liste kapitalnih projekata za finansiranje iz budžetskih sredstava za javne investicije u 2022. godini obezbijedila 74 miliona KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji Projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja - CEB2.

Jedan od najvažnijih projekata koje sprovodi Sekretarijat je Projekat zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem obezbjeđenja javnih stambenih rješenja (CEB2) kojim je planirano da na području Republike Srpske budu zbrinute 703 porodice.

Do sada je završeno i useljeno ukupno 413 stambenih jedinica i to 283 stana i 130 smještajnih jedinica u ustanovama. U toku je izgradnja 290 stambenih jedinica, a u narednom periodu se očekuje početak izgradnje još 2 objekta po 12 stanova u gradu Bijeljina i opštini Nevesinje.

Implementacija ovog projekta na području Republike Srpske je započeta 2015. godine, a finansira se iz kreditnih sredstava Razvojne banke Savjeta Evrope. Od ukupnih sredstava Srpskoj je pripalo više od 57 miliona maraka, od čega je kreditno zaduženje 35 miliona, a 21 milion maraka predstavlja doprinose lokalnih zajednica kroz obezbjeđivanje zemljišta, plaćanje dozvola, saglasnosti i druge troškove u vezi s izgradnjom objekata i prateće infrastrukture.

Cilj ovog projekta je da se interno raseljenim licima omogući trajno zbrinjavanje tj. da se zatvore svi alternativni vidovi smještaja.

Implementacija Projekta na području Republike Srpske se odvija planiranom dinamikom i kompletna realizacija će biti završena u 2023. godini.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o izdvajanju sredstava za implementaciju aktivnosti utvrđenih Strategijom razvoja kulture Republike Srpske 2017-2022 i Strategijom razvoja predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja Republike Srpske za period 2022-2030. godine.

Ministarstvo prosvjete i kulture raspolaže sredstvima od igara na sreću koja su, shodno Pravilniku o posebnim kriterijumima i postupku za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću namijenjena za oblast kulture i obrazovanja.

Ministarstvo će raspodijeliti sredstava granta, namijenjenog za finansiranje projekata i programa u skladu sa Zakonom o igrama na sreću, u iznosu od 430.000,00 KM u svrhu realizacije kampanje “Čitajmo zajedno”, projekta “Podsticaj timovima za podršku nadarenim i talentovanim učenicima za rad sa talentovanom i darovitom djecom u školama republike srpske” i projekta “Talent kamp 2022”.

Ministarstvo prosvjete i kulture pokrenulo je 2017. godine kampanju “Čitajmo zajedno” koja za cilj ima popularizaciju i promociju književnosti i kulture čitanja. U okviru kampanje Ministarstvo prosvjete i kulture naročito vodi brigu o srpskom jeziku i književnosti, kao i o zaštiti i promovisanju ćiriličnog pisma.

Osnovni cilj razvijanja sveobuhvatnog programa podrške darovitim i talentovanim učenicima je kreiranje aktivnosti podrške stručnim saradnicima i nastavnicima za rad sa talentovanom i darovitom djecom u školama Republike Srpske.

“Talent kamp 2022” za učenike je zamišljen kao događaj u kom učestvuju pobjednici na školskim i republičkim takmičenjima u Republici Srpskoj. Projekat obuhvata učenike od IV do IX razreda i srednjoškolce, a koji su pobjednici takmičenja koja se održavaju u skladu sa važećim nastavnim planom i programom u Republici Srpskoj.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 14.04.2022.

Naslov: Redakcija