Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika

VLADA RS: Usvojena Informacija o procesu programiranja godišnjih paketa IPA 2 za 2019. i 2020. godinu

15.04.2019.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 16. sjednici održanoj u Banjaluci, Informaciju o zasnivanju novog proizvodnog ciklusa u poljoprivredi Republike Srpske u 2019. godini.

Vlada je zadužila Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da prati realizaciju, preduzima mjere iz svoje nadležnosti i kontinuirano informiše Vladu Republike Srpske o završetku zasnivanja nove poljoprivredne proizvodnje, sa prikazom efekata preduzetih mjera.

Ukupna očekivana vrijednost poljoprivredne proizvodnje u proizvodnoj 2019. godini procjenjuje se na 1.712.490.177 KM, što je povećanje od 5% u odnosu na ostvarenu vrijednost u prethodnoj godini. Ovakva predviđanja zasnovana su na rastu obima i vrijednosti proizvodnje u ratarstvu i to prije svega u proizvodnji industrijskog bilja i predviđanju nešto umjerenijih cijena poljoprivrednih proizvoda u odnosu na sušnu 2017 godinu. Procijenjeni udio animalne proizvodnje u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji je oko 48,42 %, kao i biljne oko 51,58%.

U cilju podsticanja tekuće proizvodnje i dinamičnijeg razvoja agrarnog sektora u cjelini kao i obezbjeđenja uslova za proljetne radove u poljoprivredi, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i drugi nadležni organi obezbijedili su sredstva u iznosu od 71 miliona KM za finansiranje tekuće proizvodnje i kapitalnih investicija u poljoprivredi, kao i 30% fiksnog povrata sredstava na investicije u poljoprivrednu mehanizaciju, opremu u stočarstvu, investicije u biljnoj proizvodnji i navodnjavanju, te preradi poljoprivrednih proizvoda. Takođe, obezbijeđen je regres za dizel gorivo za proljetne i jesenje radove u 2019. godini u količini od 100 litara odnosno 60 KM po hektaru obradive površine i dodatna sredstva za podršku sjetvi industrijskih kultura (merkantilne soje, suncokreta i uljane repice) u iznosu od 200 KM po hektaru. Obezbjeđena su i dodatna sredstva za zasnivanje organske proizvodnje u iznosu 400 KM po hektaru i 400 KM po uslovnom grlu, a u cilju podrške uvezivanju primarne proizvodnje i prehrambene industrije, kao i investiranje u proširenje proizvodnih kapaciteta obezbjeđena su namjenska sredstva IRB za ugovaranje, proizvodnju i otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda u ukupnom iznosu od 53.3 miliona KM, kreditna sredstva Partner fonda – revolving fond Ministarstva u iznosu od 6 miliona KM, a iz sredstava međunarodnih projekata u poljoprivredi obezbjeđeno je 31.5 miliona KM podrške.

Vlada Republike Srpske je obezbjedila redovnost u isplati podsticajnih sredstava, a isplaćeno je 65.7 miliona KM podsticajnih sredstava iz 2018.godine ili 92.53%. 

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o procesu programiranja godišnjih paketa IPA 2 za 2019. i 2020. godinu.

Vlada je svjesna značaja finansijske podrške Evropske unije procesu evropskih integracija, pozvala Savjet ministara, Direkciju za evropske integracije BiH i druge institucije na nivou BiH da dosljedno primjenjuju sistem koordinacije procesa evropskih integracija u BiH, te da hitno preduzmu sve neophodne mjere kako bi se proces izrade akcionih dokumenata IPA 2 za 2019. i 2020. godinu realizovao u skladu sa principima i pravilima usaglašenog i od strane svih nivoa vlasti zvanično verifikovanog sistema koordinacije.

Svako odlaganje primjene sistema koordinacije procesa evropskih integracija na proces programiranja onemogućuje uspješno pridruživanje BiH Evropskoj uniji, te prijeti da onemogući da finansijska sredstva poreskih obveznika Evropske unije budu utrošena na sveopštu korist građana u BiH.

Vlada Republike Srpske još jednom je pozvala na hitno formiranje Savjeta ministara u skladu sa izbornim rezultatima iz oktobra prošle godine kako bi se omogućilo da izborna volja građana bude ispoštovana i omogućilo da novi Savjet ministara, u saradnji sa nadležnim institucijama u BiH, determiniše pravce razvoja, budući da nije primjereno da u determinisanju istih učestvuje Savjet ministara u tehničkom mandatu. 

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o učešću lokalnih zajednica u finansiranju vantjelesne oplodnje u 2018. godini.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta od 2011. godine zagovara kod jedinica lokalne samouprave da finansiraju/sufinansiraju naredne postupake vantjelesne oplodnje.

U 2018. godini opštine/gradovi su ukupno zaprimile 206 zahtjeva za finansiranje vantjelesne oplodnje. Od ovog broja jedinice lokalne samouprave su odobrile 179 zahtjeva ili 87% u iznosu od 445.414,00 KM. 

Najveći broj pristiglih zahtjeva imali su: Banja Luka, Trebinje, Bijeljina, Prijedor i Rogatica. U Banjaluci je od ukupno 38 pristigla zahtjeva odobreno 35 ili 92 %, za čije finansiranje je izdvojeno 87,500.00 KM. Trebinje je zaprimilo i odobrio 11 zahtjeva u ukupnom iznosu od 66,690.00 KM, Bijeljina od 21 zahtjeva odobrila 10 ili 47,6 % u iznosu od 10,700.00 KM. Grad Prijedor je od 14 pristiglih zahtjeva odobrio 10 ili 71,4 % u iznosu od 25,000.00 KM, dok je Rogatica odobrila svih 10 pristiglih zahtjeva u iznosu od 10,000.00 KM.

Prema podacima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, u 2018. godini odobren je ukupno 641 zahtjev za vantjelesnu oplodnju, za prvi pokušaj 380, za drugi pokušaj 182, a za treći 73 zahtjeva. Troškovi za ove namjene u 2018. godinu su iznosili 2,5 miliona KM. Fond u cjelosti finansira tri postupka vantjelesne oplodnje ženama do 40 godina starosti, ženama od 41 do navršene 42 godine Fond finansira 50% troškova. Ženama koje su starije od 42 godine, ukoliko rode dijete postupkom vantjelesne oplodnje, Fond u cjelosti refundira troškove. Zahtjev za ostvarivanje prava na vantjelesnu oplodnju mogu da podnesu svi parovi kojima je ova procedura jedina mogućnost začeća. Kriterijumi za odobravanje se uglavnom odnose na medicinske indikacije. Tačnije, uslovi su dokazan sterilitet i da se par nalazi u braku ili vanbračnoj zajednici, više od dvije godine. Značajno je napomenuti da je od 2007. godine postupkom vantjelesne oplodnje rođeno više od 1000 novorođenčadi u Republici Srpskoj. Takođe u periodu 2007-2018. godine je ukupno odobreno 4.596 zahtjeva, a izdvojeno je oko 20 miliona KM.

Vlada preporučuje jedinicama lokalne samouprave koje nisu u svojim budžetima planirale sredstva za finansiranje četvrtog i narednog postupka vantjelesne oplodnje, da sredstva za ovu namjenu planiraju za 2020. godinu, a da za 2019. godinu finansiranje vrše sa drugih budžetskih pozicija slične namjene. 

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu uprave i lokalne samouprave na Plan utroška sredstava – tekući grantovi udruženjima od javnog interesa, za period 1. januar - 30. april 2019. godine, u iznosu od 33.333,32 KM. 

Novčana sredstva iz ove odluke dodjeljuju se udruženjima od javnog interesa za redovan rad i raspoređuju se na sljedeći način:

- Savezu opština i gradova Republike Srpske, Bijeljina......................................................................................................................................11.668,00 KM;

- Savezu nacionalnih manjina Republike Srpske, Banja Luka................................................................................................................................11.665,32 KM;

- Asocijaciji "Stvaraoci Republike Srpske" Istočno Sarajevo, Pale.................................................................................................................10.000,00 KM.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo uprave i lokalne samouprave i Ministarstvo finansija.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite na Plan utroška sredstava za period 01.01.-31.03.2019.godine, na poziciji Tekući grant humanitarnim organizacijama i udruženjima, u iznosu od 525.250,00 KM.

Sredstva se raspoređuju se na sledeći način: 

- Crvenom krstu Republike Srpske................................................................................................................................................................................150.000,00 KM; 

- Sigurnoj kući "Iskra".......................................................................................................................................................................................................35.000,00 KM; 

- Udruženju dijaliziranih, transplatiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika Republike Srpske........................................................340.250,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na Plan utroška sredstava za period 01.01.-31.03.2019.godine, na poziciji Tekući grantovi udruženjima od javnog interesa, u iznosu od 72.875,00 KM.

Sredstva se raspoređuju na sledeći način: Savezu distrofičara Republike Srpske, Banja Luka iznos od 4.500,00 KM, Savezu gluvih i nagluvih Republike Srpske, Banja Luka iznos od 7.500,00 KM, Savezu slijepih Republike Srpske, Banja Luka iznos od 8.125,00 KM, Savezu paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Republike Srpske iznos od 8.125,00 KM, Savezu udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Banja Luka iznos od 8.125,00 KM, Savezu društava dobrovoljnih davalaca krvi Republike Srpske, Trebinje iznos od 6.500,00 KM, Savezu za rijetke bolesti Banja Luka iznos od 7.500,00 KM, Udruženju za pomoć licima sa autizmom "Djeca svjetlost" Banja Luka iznos od 7.500,00 KM i Organizaciji amputiraca UDAS Republike Srpske iznos od 15.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o utvrđivanju opšteg interesa za izgradnju saobraćajnice na uglu Pionirske i Ulice Braće Jugovića u Banjaluci i Odluku o utvrđivanju opšteg interesa za dogradnju vodovodnog sistema Opštine Gacko i izgradnju visokonaponske i niskonaponske mreže za potrebe snabdijevanja pumpnih stanica PS1 i PS2.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 11.04.2019.

Naslov: Redakcija