Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

U PRIPREMI PRIJEDLOG ZAKONA O BORAČKIM UDRUŽENJIMA OD POSEBNOG DRUŠTVENOG ZNAČAJA

15.03.2018.


Do kraja ovog mjeseca bi trebalo da se održi sjednica Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, a na kojoj bi se prema riječima poslanika Ismeta Osmanovića, trebali naći i Prijedlog zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, kao i Nacrt zakona o pravima demobilisanih boraca.

Osmanović objašnjava da su u toku razgovori sa zastupnicima koji su uložili nekoliko amandmana na Prijedlog zakona o boračkim udruženjima. Predlagač ovog zakona je Osmanović.

- Kao što je poznato, sada je Nacrt zakona o demobilisanim borcima na mišljenjima kod federalnih ministarstava finansija i pravde, te Ureda za zakonodavstvo. Ukoliko na vrijeme daju mišljenje, nacrt ide na Vladu FBiH, a potom se upućuje u parlamentarnu proceduru - govori Osmanović.

Za Prijedlog zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja Osmanović kaže, kako se ovim zakonom uspostavlja jedan sistem pravnog i faktičkog prepoznavanja udruženja od posebnog značaja za Federaciju. Registracija udruženja će biti u Federalnom ministarstvu pravde, a potvrde o ispunjavanju uvjeta i nadzor nad radom ovih udruženja je u nadležnosti Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida. Osnivači udruženja moraju prikupiti više od 51 posto populacije za koju se organiziraju. Na osnovu toga mogu podnijeti zahtjev da dobiju rješenje da su udruženja od posebnog značaja. Time se želi riješiti problem prevelikog broja udruženja za čiji rad se na godišnjem nivou izdavaja 12 miliona KM sa svih nivoa vlasti, od Federacije, preko kantona, do općina.

- Na njihovo osnivanje se nije moglo utjecati jer je sloboda udruživanja građana zagarantova Ustavom. Znači, svi građani imaju pravo imati svoja udruženja, tako i borci. Imamo situaciju da je sada 1.600 udruženja boračkih u Federaciji. Ovo što jedna grupa boraca traži od vlasti da riješi taj problem je nerealno jer ne možemo mi, niti ukidati, niti smanjivati broj udruženja. Ali smo se opredijelili da kroz ovaj zakon, čiji sam ja predlagač, identificiramo udruženja sa kojima ćemo imati direktnu komunikaciju kada je u pitanja Vlada FBiH, Parlament, ministarstva i uopće kada su u pitanju organi Federacije. Znači, imat ćemo udruženja koja su dobila rješenja da su prikupila više od 51 posto svoje populacije. Sa njima će biti saradnja oko svih pitanja, od finansiranja do rješavanja njihovih statusnih pitanja - govori Osmanović.

Kaže kako se koordinacija boračkih udruženja uspostavlja na način da sva ta udruženja od posebnog značaja imaju svog predstavnika u koordinaciji.

- Opće je poznato kako se budžet ta boračku populaciju koji je na nivou 315 miliona KM neće mijenjati u narednih sedam godina. S obzirom na to da boračka populacija smanjuje, svake godine jedan dio sredstava ostaje višak. Prošle godine je to bilo nekih sedam miliona KM, u ovoj možda i devet. Tako da će ta koordinacija odlučivati o tom novcu. On se neće vraćati u budžet FBiH već će ostati da se rasporedi boračkim populacijama, ali će koordinacija o tome odlučivati na koje kategorije će se taj novac razdijeliti i gdje je najpotrebniji u tom trenutku. Osim toga, ta koordinacija će imati vrlo snažan utjecaj na izmjene i dopune različitih zakona, pravilnika, podzakonskih akata koja se tiču prava boračke populacije. I imat ćemo reprezentativna udruženja sa kojima možemo ostvariti tješnju saradnju - rekao je Osmanović.


IZVOR: Vebsajt Faktor, E. Duvnjak - Šalaka, 14.03.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772