Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA U BIH: Nakon izmjene Zakona Uprava za indirektno oporezivanje prikupila 16,6 miliona KM više

15.03.2018.


U februaru 2018. godine Uprava za indirektno oporezivanje BiH je po osnovu putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva iz cijene uvozne i domaće nafte i naftnih derivata (0,25 KM po litri derivata koji se proda ba tržištu BiH) prikupila 25,8 miliona KM.

To je više za 16,6 miliona KM u odnosu na februar 2017. godine, a u ukupnom iznosu sredstava prikupljenih po osnovu putarine od 0,25 KM po litri derivata, pored standardno prikupljene putarine nalaze se i sredstva prikupljena po osnovu popisa zaliha na dan početka primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Sl. glasnik BiH", br. 91/2017) 01.02.2018. godine.

- Ova putarina je prikupljena na posebnom podračunu Jedinstvenog računa koji je otvoren kod Centralne banke BiH. Pored ove putarine, prikuplja se i putarina u iznosu od 0,15 KM kao putarina za izgradnju puteva i po tom osnovu je prikupljeno u febraru 2018. godine ukupno 15.144.566 KM. Ova sredstva idu u raspodjelu korisnicima zajedno sa svim ostalim prihodina od indirektnih poreza (PDV, akciza, carina). Po ovom osnovu je u februaru 2017. godine ukupno bilo prikupljeno 13.790.726 KM – pojasnili su iz UIOBiH.

Ističu da je "po osnovu akcize na naftu i naftne derivate u februaru 2018. godine ukupno je naplaćeno 32,3 miliona KM, do je u februaru 2017. godine naplaćeno 31,1 milion KM".


IZVOR: Vebsajt Faktor, A. P., 14.03.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772