Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA I DRUGIM NAKNADAMA U SUDSKIM I TUŽILAČKIM INSTITUCIJAMA NA NIVOU BIH: Predviđa se uvođenje naknada za prevoz, topli obrok, smještaj i odvojeni život za sudije i tužioce, te određene kategorije stručnog osoblja u pravosudnim institucijama na nivou BiH. Predviđeno je smanjenje naknade za regres za nosioce funkcija u pravosudnim institucijama BiH, odnosno njeno usklađivanje sa naknadom za regres u ostalim institucijama BiH

15.03.2017.


Komisija za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH nije podržala principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH.

Ovo je drugi put da je Komisija za finansije i budžet dala negativno mišljenje na predloženi zakon koji Dom naroda razmatra u prvom čitanju.

Izmjenama i dopunama Zakona, koje je sačinio Savjet ministara u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim savjetom, te Ministarstvom finansija i trezora BiH, predviđa se uvođenje naknada za prevoz, topli obrok, smještaj i odvojeni život za sudije i tužioce, te određene kategorije stručnog osoblja u pravosudnim institucijama na nivou BiH.

Ovim se sprovode sve odluke Ustavnog suda BiH iz 2013. i 2014. godine donijete na osnovu apelacije sudija i tužilaca, koji smatraju da su diskriminisani jer nemaju kao ostali zaposleni u institucijama BiH naknade za prevoz, topli obrok, smještaj i odvojeni život.

Osim ovoga predviđeno je smanjenje naknade za regres za nosioce funkcija u pravosudnim institucijama BiH, odnosno njeno usklađivanje sa naknadom za regres u ostalim institucijama BiH, što nije predmet odluka Ustavnog suda.

Za sprovođenje navedenih rješenja, godišnje bi iz Budžeta BiH, bilo potrebno dodatnih 600.000 KM.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH 30. novembra prošle godine usvojio je predloženi zakon u drugom čitanju.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 14.03.2017.

Naslov: Redakcija