Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Usvojena Informacija o odgovorima Republike Srpske na pitanja iz Upitnika Evropske komisije za izradu Mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji

15.03.2017.


Vlada Republike Srpske usvojila je 13. marta 2017. godine, na 115. sjednici, u Banjaluci, Usmenu informaciju o stanju u bolničkom sektoru u Republici Srpskoj.

Vlada je obavezala javne zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj da redovno izmiruju tekuće porske obaveze.

Fond zdravstvenoig osiguranja Republike Srpske će, ukoliko javne zdravstvene ustanove ne budu izmirivale svoje obaveze, iste izmrivati iz sredstava Fonda, koje Fond doznačava ustanovama na mjesečnom nivou.

Sjednici su prisustvovali direktori bolnica iz Republike Srpske, direktor Univerzitetsko kliničkog centra Banjaluka, te dirketori Fonda zdrvstevnog osiguranja Republike Srpske i Poreske uprave Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usvajanju Plana korišćenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela za 2017. godinu, u ukupnom iznosu od 60.000.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o odgovorima Republike Srpske na pitanja iz Upitnika Evropske komisije za izradu Mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o Republičkom akcionom planu realizacije preporuka Evropske komisije iz Izvještaja o BiH za 2016. godinu.

Usvaja se Republički akcioni plan realizacije preporuka Evropske komisije iz Izvještaja o BiH za 2016. godinu, za period januar 2017 – februar 2018. godine.

Zadužuju se nadležni republički organi uprave da u cilju efikasnog ispunjavanja zahtjeva iz procesa evropskih integracija postupaju u skladu sa Akcionim planom, te da o njegovoj realizaciji blagovremeno obavještavaju Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da, u svojstvu republičkog koordinatora procesa evropskih integracija i u saradnji sa nadležnim institucijama Republike Srpske, izradi polugodišnje izvještaje o realizaciji Republičkog akcionog plana realizacije preporuka Evropske komisije iz Izvještaja o BiH za 2016. godinu, i dostavi ih Vladi Republike Srpske na razmatranje i usvajanje.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji šumsko-privrednih osnova za šume u svojini Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o poslovanju Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka u periodu od 01.01.-31.12.2016.godine, kao Plan rada Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka u periodu 01.01.-31.12.2017.godine.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o radu Javne ustanove Veterinarski institut Republike Srpske "Dr Vaso Butozan", Banja Luka za 2016. godinu i donijela Odluku o davanju saglasnosti na Plan rada i finansijski plan JU Veterinarski institut Republike Srpske "Dr Vaso Butozan", Banja Luka za 2017. godinu.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 13.03.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772