Zastava Srbije

PARLAMENTARNA KOMISIJA BIH: Bez pomaka o rješenju problema naplate RTV takse


Komisija za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH je razmatrala Prijedlog modela naplate RTV takse, čiji je podnositelj Odbor Javnog radiotelevizijskog sistema BiH, ali pomaka u potrazi za rješenjima nema.

Razmatran je način koji predviđa naplatu RTV takse uz naplatu računa za električnu energiju.

Predsjedavajući Komisije Momčilo Novaković je tokom diskusije rekao da je u međuvremenu Odbor Sistema usvojio prijedlog novog modela naplate RTV takse putem poreza, "što će reći da ovaj prijedlog više nije aktuelan, ukoliko postoji neki novi".

Član Komisije Staša Košarac je također naveo da su dobili informaciju da je Odbor Sistema jednoglasno utvrdio novi model i takav prijedlog modela je upućen Vijeću ministara BiH.

"Očekujem da će Vijeće ministara BiH, u skladu s procedurama, to uputiti Parlamentarnoj skupštini BiH kroz izmjene određenih zakona", naveo je Košarac.

Novaković je upitao predsjedavajućeg Odbor Sistema JRTS BiH Esada Gotovušu da li je za Odbor aktuelan ovaj prijedlog koji je dostavljen Komisiji?

Gotovuša je rekao da je taj materijal dostavljen u oba doma državnog parlamenta, Vijeću ministara BiH, entitetskim vladama, resornom ministarstvu i Regulatornoj agenciji za komunikacije u aprilu prošle godine.

"Od aprila prošle godine do današnjeg dana o ovom materijalu se niko nije izjasnio", rekao je Gotovuša, dodajući da je taj materijal jednoglasno usvojen u Odboru Sistema i da on nije "ad aktiran".

Naveo je da su, čekajući neprekidno rješavanje problema RTV takse, tragali za novim rješenjem.

Što se tiče novog modela, kaže da je on usvojen na Odboru Sistema jednoglasno i on je upućen Vijeću ministara BiH na izjašnjavanje, "da vidimo da li taj prijedlog ima mogućnosti da prođe".

"Dakle, postoji ovaj prijedlog, validan dokument koji je usvojen i ima novi koji je također jednoglasno usvojen, da konačno bude riješen problem RTV takse", rekao je Gotovuša.

Novaković je u diskusiji rekao da se on nekoliko puta do sada zauzeo za direktnu naplatu RTV takse i smatra da je to "jedini model koji bi dao pune efekte i imao smisla".

"Na žalost, to je model koji traži i od Odbora Sistema i od menadžmeta značajnije angažiranje, a čini mi se da niti menadžmenti servisa, a niti Odbor sistema nije pokazao dovoljno volje da se upusti na ovaj način u rješavanje problema, nego se uporno taj problem prebacuje na nekog drugog", tvrdi Novaković.

Član Komisije Mirsad Mešić je rekao da Odbor utvrđuje sistem naplate, te da komisija nije nadležna da raspravlja o odlukama Odbora Sistema.

Nakon rasprave usvojen je zaključak kojim se poziva Odbor Sistema da u potpunosti provede zaključke koje je krajem prošle godine usvojio Predstavnički dom državnog parlamenta, a kojim se između ostalog traži od Odbora Sistema da utvrdi novi efikasan i održiv model naplate RTV takse.


Izvor: Vebsajt BHRT, 14.03.2016.