Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 28. februara 2024. godine 16. sjednica – Razmatranje prijedloga zakona

15.02.2024.


Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marinko Čavara sazvao je 16. sjednicu Predstavničkog doma za srijedu, 28. februar 2024. godine, sa početkom u 12 sati. 

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 

U skladu s članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi.

 1. Usvajanje Zapisnika 15. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine, predlagač: Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-2736/23 od 6. 2. 2024;
 4. Prijedlog zakona o Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Denis Zvizdić, broj: 01-02-1-2286/23 od 1. 11. 2023. (prvo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o strancima, predlagač: poslanik Nihad Omerović, broj: 01-02-1-2349/23 od 10. 11. 2023. (prvo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku, broj: 01,02-02-1-167/24 od 17. 1. 2024, skraćeni postupak (prvo čitanje);
 7. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH (zakon u prvom čitanju), broj: 01,02-02-1-166/24 od 2. 2. 2024;
 8. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Predraga Kojovića, Sabine Ćudić i Aide Baručije kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH i nadležno Ministarstvo sigurnosti BiH da, u roku od 60 dana od usvajanja ove inicijative, omogući uvođenje u upotrebu javnog sistema obavještavanja o nestanku djece “Amber alert” na teritoriji Bosne i Hercegovine”, broj: 01-50-1-2389/23 od 2. 2. 2023;
 9. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: “Povjereni javni poslovi iz nadležnosti institucija BiH – studija slučaja: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH”, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01-16-10-146/24 od 16. 1. 2024;
 10. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: “Upravljanje voznim parkom u institucijama BiH”, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01-16-10-147/24 od 16. 1. 2024;
 11. Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2023. godinu, broj: 01,02-37-4-218/24 od 26. 1. 2024;
 12. Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2023. godinu, broj: 01,02-50-15-290/24 od 31. 1. 2024;
 13. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, broj: 01,02-50-15-312/24 od 2. 2. 2024, i Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2024. godinu, broj: 05/1-50-15-2518/23 od 5. 12. 2023;
 14. Izvještaj o izdatim i realiziranim ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene za 2020. godinu, podnosilac: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-50-18-316/24 od 5. 2. 2024;
 15. Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2023. godinu, broj: 01,02-39-337/24 od 7. 2. 2024;
 16. Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2022, podnosilac: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02,03-37-1-361/24 od 12. 2. 2024;
 17. Informacija o Godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u inozemstvu za 2024. godinu, podnosilac: Ministarstvo odbrane BiH, broj: 03/1-03-2137/23 od 6. 10. 2023;
 18. Poslanička inicijativa Nihada Omerovića prema Vijeću ministara BiH, kojom se traži uvođenje automatskog prosljeđivanja SMS poruke za državljane koji putuju van granica Bosne i Hercegovine, broj: 01-50-1-2552/23 od 11. 12. 2023;
 19. Poslanička inicijativa Šemsudina Mehmedovića za obavljanje nezavisne vanjske revizije rada Uprave za indirektno oporezivanje BiH, kao i revizije prikupljanja i raspodjele prihoda koje vrši Uprava za indirektno oporezivanje BiH, broj: 01-50-1-2555/23 od 11. 12. 2023;
 20. Poslanička inicijativa Šemsudina Mehmedovića kojom se obavezuje šest institucija Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu da osiguraju odgovarajuću nacionalnu zastupljenost državnih službenika u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, broj: 01-50-1-2554/23 od 11. 12. 2023;
 21. Poslanička inicijativa Šemsudina Mehmedovića kojom se obavezuju četiri institucije Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Mostaru da osiguraju odgovarajuću nacionalnu zastupljenost državnih službenika u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, broj: 01-50-1-2557/23 od 11. 12. 2023;
 22. Poslanička inicijativa Šemsudina Mehmedovića kojom se obavezuje pet institucija Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Republici srpskoj da osiguraju odgovarajuću nacionalnu zastupljenost državnih službenika u skladu sa Zakonom o upravi i Zakonom o državnoj službi, broj: 01-50-1-2558/23 od 11. 12. 2023;
 23. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC-ovog Fonda za međunarodni razvoj za Projekat izgradnje dionice Nemila – Donja Gračanica na autoputu Koridor 5c (Zenica sjever) (Dodatni zajam) – zajam br. 15218P, broj: 01,02-21-1-309/24 od 2. 2. 2024;
 24. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije za saradnju u oblasti oporezivanja “Fiscalis”, broj: 01,02-21-1-310/24 od 2. 2. 2024.

IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 13.02.2024.

Naslov: Redakcija