Zastava Srbije

ZAKON O SUKOBU INTERESA U INSTITUCIJAMA VLASTI BIH: Zakon uskladiti sa međunarodnim standardima

15.02.2021.


Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Delegacija Evropske unije/Specijalni predstavnik Evropske unije u BiH i Misija OSCE-a u BiH pozvali su sve nadležne institucije vlasti da omoguće usklađivanje Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 13/2002, 14/2003 - ispr, 16/2002, 14/2003 - ispr, 12/2004, 63/2008, 18/2012, 87/2013 i 41/2016) sa međunarodnim standardima, što će doprinijeti stvaranju robusnog sistema za sprečavanje sukoba interesa među javnim dužnosnicima.

"Sprečavanje sukoba interesa javnih dužnosnika ključno je sredstvo u borbi protiv korupcije. Napori u ovoj oblasti su suštinski dijelovi procesa integracije BiH u EU i ključni su za vraćanje povjerenja građana BiH u njene institucije. U Mišljenju Evropske komisije o aplikaciji BiH za članstvo u EU, jasno se ističe da su usvajanje i primjena propisa o sprečavanju sukoba interesa u skladu sa međunarodnim standardima i preporukama GRECO-a jedan od 14 ključnih prioriteta za BiH", napominje se u saopštenju.

Podsjećaju da je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužio Ministarstvo pravde BiH u januaru 2020. godine da izradi Prijedlog zakona o sukobu interesa i dostavi ga Savjetu ministara BiH u roku od 90 dana.

"Taj rok davno je istekao. Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH, koji je Ministarstvo pravde BiH dostavilo u postupku javnih konsultacija u decembru 2020. godine, neće u značajnoj mjeri doprinijeti unapređenju efikasnosti mehanizama za sprečavanje sukoba interesa. Ovaj Prijedlog ne zadovoljava međunarodne standarde i ne uvažava preporuke GRECO-a, čija je realizacija nužna u borbi protiv korupcije. Zajednički napori uloženi u izradu zakona koji ne sadrži snažne odredbe, znak je nespremnosti političkih aktera da stvore istinski učinkovit sistem za sprečavanje sukoba interesa", naveli su.

Ističu da su Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Delegacija Evropske unije/Specijalni predstavnik Evropske unije u BiH i Misija OSCE-a u BiH više puta ukazivale na hitnu potrebu za reformama i daljnja kašnjenja u usvajanju ovog važnog zakona mogu jedino biti protumačena kao neuspjeh da se ostvari napredak po pitanju jednog od 14 prioriteta.

"Usvajanje ovog zakona je pitanje oko kojeg nema pregovora. Napredak u ovoj oblasti ključan je ne samo za napredak BiH na putu integracije u EU, već je to i preduslov za vraćanje povjerenja građana u javne dužnosnike i institucije i stvaranje uvjerenja među građanima da javni dužnosnici ne rade za sebe, već u interesu ove zemlje i njenih građana", zaključuje se u zajedničkom saopštenju Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Delegacije Evropske unije/Specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH i Misije OSCE-a.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 12.02.2021.

Naslov: Redakcija