Zastava Srbije

MATERIJALNA ŠTETA PRIČINJENA PRIVREDNIM KRIMINALOM TOKOM 2016. GODINE U RS IZNOSILA JE 41,41 MILION KM: Najbrojnija krivična djela bila su skidanje ili povreda službenog pečata, nesavjestan rad u službi, zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja, poslovna prevara, falsifikovanje novca i pronevjera

15.02.2017.


Materijalna šteta pričinjena privrednim kriminalom u Republici Srpskoj tokom 2016. godine iznosila je 41,41 milion maraka i manja je za 92,83 miliona u odnosu na prethodnu godinu.

Uprkos drastičnom padu, obim štete je bio, ipak, veći za 13,17 miliona KM u odnosu na 2014. godinu.

Načelnica Odjeljenja za odnose sa javnošću Ministarstva unutrašnjih poslova RS Mirna Miljanović Ukazala je da materijalna šteta nastala izvršenjem krivičnih djela privrednog kriminala u 2016. iznosi 41,41 milion, dok su počinioci tih krivičnih djela ostvarili protivpravnu imovinsku korist od 37,19 miliona KM.

- Otkrivena su i prijavljena 744 krivična djela privrednog kriminala, što je za tri odsto više nego u 2015. godini, kada su evidentirana 722 ovakva djela. Tužilaštvima je podneseno 508 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima protiv 664 lica. Broj podnesenih izvještaja u 2016. je u odnosu na prethodnu godinu veći za 2,6 odsto, a lica za 5,6 odsto - Ukazala je Miljanovićeva.

Naglasila je da su najbrojnija krivična djela privrednog kriminala u 2016. godini bila skidanje ili povreda službenog pečata, nesavjestan rad u službi, zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja, poslovna prevara, falsifikovanje novca i pronevjera.

Ekonomski analitičar Goran Radivojac rekao je da se teško u ovom slučaju izjasniti da li je i za koliko privredni kriminal smanjen.

- Protiv privrednog kriminala možemo se boriti, ali ga ne možemo iskorijeniti i ne postoji država na svijetu gdje on nije prisutan, pa i u onoj najmanjoj mogućoj mjeri. Riječ je o faktoru koji dominira svakim društvom - rekao je Radivojac.

Naglasio je da su dva bitna procesa u kontrolisanju i smanjenju privrednog kriminala, a to su pojednostavljivanje čitavog sistema, od finansijskog poslovanja do nadzora, a nakon toga kontrola tog sistema.

- Kod nas je sve komplikovano jer imamo više propisa koji su različiti i neusaglašeni pa se dešava da imamo kontradiktorne odredbe dva ili više zakona. Ako uspijemo da pojednostavimo sistem, mislim da možemo imati bolje rezultate i u borbi sa privrednim kriminalom - naveo je Radivojac.

Šteta od privrednog kriminala (miliona KM)

  • 2016. godina - 41,41
  • 2015. godina - 134,24
  • 2014. godina - 28,24

Najčešća krivična djela privrednog kriminala u 2016. godini

  • 218 - Skidanje službenog pečata
  • 69 - Nesavjestan rad u službi
  • 64 - Zloupotreba službenog položaja
  • 60 - Poslovna prevara
  • 55 - Falsifikovanje novca
  • 54 - Pronevjera

IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, Marijana Miljić, 14.02.2017.

Naslov: Redakcija