Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U INSTITUCIJAMA BIH: Uspostavlja se Registar zaposlenih, uvodi radno mjesto inspektor

15.01.2024.


Vijeće ministara BiH jednoglasno je usvojilo i uputit će Parlamentarnoj skupštini BiH Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine s izmjenama na sjednici, kojim se želi osigurati efikasnija i odgovornija javna uprava.

Izmjenama i dopunama Zakona koji je usaglašen s ekspertima SIGMA-e i Mišljenjem Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH stvaraju se uvjeti za uspostavu Registra zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine kao jednog od ključnih uvjeta za početak sistemske reforme javne uprave na državnom nivou.

Istovremeno se u zakon uvodi novo radno mjesto inspektor i jača njegova pozicija službenika s posebnim ovlaštenjima.

Izmjene i dopune zakona o državnoj službi u institucijama BiH omogućit će većem broju zainteresiranih osoba prijavu na javni konkurs, olakšati proces predaje dokumentacije, te ubrzati proces zapošljavanja.

Novina u zakonu je omogućavanje i drugim osobama, koje nisu državni službenici ili zaposlenici, podnošenje prijava ukoliko imaju saznanje о učinjenim povredama službene dužnosti.

Izmjenama i dopunama ovog zakona, koji je pripremilo Ministarstvo pravde u saradnji s Agencijom za državnu službu BiH, vrši se i njegovo usklađivanje s odredbama Zakonao platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 50/2008, 35/2009, 75/2009, 80/2010 - odluka US, 32/2012, 42/2012, 50/2012, 32/2013, 87/2013, 75/2015, 88/2015, 16/2016, 94/2016, 72/2017, 25/2018, 32/2020, 65/2020 i 59/2022), koji je van snage stavio pojedine odredbe Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 12/2002, 19/2002, 8/2003, 35/2003, 4/2004, 17/2004, 26/2004, 37/2004, 48/2005, 2/2006, 50/2008 - dr. zakon, 43/2009, 8/2010, 40/2012 i 93/2017).


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 11.01.2024.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija