Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPRINOSIMA: Izjednačavanje obaveza doprinosa za naknade po osnovu ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu. Novim zakonom je, takođe, uvedena obaveza doprinosa za lica koja obavljaju ugostiteljsku djelatnost isključivo kao fizička lica (izdavanje soba – stan na dan)

14.12.2017.


S obzirom na to da je Zakona o doprinosima ("Sl. glasnik RS", br. 116/2012 i 103/2015 - dalje: Zakon) već izmijenjen 2015. godine i da su te izmjene obuhvatale 50 odsto osnovnog teksta Zakona, sada je predložen novi Prijedlog zakona o doprinosima, rekao je ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija u Narodnoj skupštini.

On je naveo da predloženi zakon, iako tehnički i normativno modifikovan, sadrži u najvećem dijelu iste odredbe kao i važeći zakon.

Izmjene se odnose na izjednačavanje obaveza doprinosa za naknade po osnovu ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu zbog prisutnih zloupotreba.

- Prema postojećem Zakonu za autorsko djelo plaća se doprinos za PIO i zdravstvo (30,5 odsto) u slučaju da nije obavezno osiguran po drugom osnovu, a za ugovor o djelu samo doprinos za PIO (18,5 odsto). Prema predloženom zakonu za obje kategorije plaća samo doprinos za PIO. Razlog ovakvog rješenja je u činjenici da se suštinski radi o vrlo sličnim pravnim poslovima, pa je neophodno da imaju isti tretman po pitanju doprinosa - naveo je Tegeltija.

Novim zakonom je, takođe, uvedena obaveza doprinosa za lica koja obavljaju ugostiteljsku djelatnost isključivo kao fizička lica (izdavanje soba – stan na dan).

- Osnovica za ova lice je 30 odsto prosječne bruto plate u Republici, a plaća se samo doprinos za zdravstveno osiguranje. Prema važećem Zakonu, ova lica bi plaćala doprinos za PIO na ukupan prihod, što nije opravdano prema prirodi obavljanja te djelatnosti. Radi se o novoj kategoriji obveznika, uvedenih Zakonom o ugostiteljstvu ("Sl. glasnik RS", br. 45/2017) - fizičkim licima koja se mogu baviti izdavanjem smještajnih kapaciteta u manjem obimu na osnovu ugovora sa turističkom organizacijom - naveo je on.

Tegeltija je rekao da je novim zakonom o doprinosima detaljnije objašnjena definicija samostalnih djelatnosti.

Naveo je da se umanjena osnovica za obveznike iz oblasti tekstila, kože i obuće prema predloženom zakonu, a zbog sprečavanja daljih zloupotreba, može plaćati samo za radinke koji primaju platu manju od prosječne plate u Republici.

Tegeltija je rekao da su zbog usaglašavanja ovog zakona sa Zakonom o radu("Sl. glasnik RS", br. 1/2016) predložene izmjene u odnosu na lica koja imaju ugovor o dopunskom radu.

- Prema predloženom tekstu Zakona o doprinosima ta lica plaćaju samo doprinos za PIO, jer se ugovor o dopunskom radu može zaključiti samo sa licem koje je već u radnom odnosu. Takođe, predložene su izmjene i u odnosu na lica koja imaju ugovor o privremenim i povremenim poslovima. Za ta lica je predloženo da plaćaju doprinos za zdravstvo i PIO, a do sada su plaćali sve doprinose. Imajući u vidu da ta lica nisu u radnom odnosu i ne mogu ostvariti prava po osnovu nezaposlenosti i prava iz dječije zaštite, nije opravdano ni da plaćaju ta dva doprinosa - istakao je on.

Tegeltija je naveo da je na prijedlog predstavnika poslodavaca utvrđena izmjena u odnosu na učenike i studente na praksi kod poslodavca, gdje se do sada za njih plaćao doprinos za PIO u posebnim slučajevima po stopi od 4,5 odsto i doprinos za zdravstvo 12 odsto, a da je sada predloženo plaćanje samo doprinosa za PIO u posebnim slučajevima jer su ova lica već na zdravstvo osigurana.

Novim zakonom je precizirana osnovica za doprinose, kao i izuzetak kod roka za plaćanje doprinosa dva mjeseca od obračuna, samo u slučaju kada plata nije plaćena, te plaćanje doprinosa po odbitku.

Tegeltija je naglasio da je o tekstu predloženog zakona o doprinosima postignuta saglasnost u okviru javne rasprave sa socijalnim partnerima i da je Ekonomsko-socijalni savjet jednoglasno podržao ovaj zakon.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 13.12.2017.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772