Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Loši nalazi u oblasti monitoringa javnih nabavki

14.12.2017.


Generalni nalazi u oblasti monitoringa javnih nabavki u Bosni i Hercegovini od aprila do decembra ove godine su katastrofalni, rekao je u Sarajevu Mervan Mirščija iz Fonda otvoreno društvo BiH. Najlošije prakse zabilježene su u Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEA), a dobre prakse zabilježene su u Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH (RAK) i u Ministarstvu bezbjednosti BiH.

Praćeno je ukupno 2.400 javnih nabavki u 173 institucije, a postupci javnih nabavki su se pratili za 30 različitih roba i usluga.

Čak 427 javnih nabavki u periodu od aprila do decembra ove godine pokrenuto je suprotno Zakonu o javnim nabavkama("Sl. glasnik BiH", br. 39/2014), barem kada je u pitanju obaveza blagovremenog objavljivanja, rečeno je na skupu u Sarajevu na kojem su učestvovali predstavnici Fonda otvoreno društvo BiH, Agencije za razvoj preduzeća iz Banjaluke (Eda), Transparency Internationala BiH, CIN-a, Udruženja "Tender", kao i eksperti, izvještava reporter BHRT-a.

Rečeno je da je skup posvećen cilju da se bosanskohercegovačkim nadležnim organima približe nezakonitosti prisutne u javnim nabavkama.

 "Agencija za javne nabavke i pravosuđe trebaju početi procesuirati nezakonite radnje u javnim nabavkama. Generalni nalazi su katastrofalni. Zakon se ne poštuje u praksi", rekao je Mervan Mirščija iz Fonda otvoreno društvo BiH.

Institucije na kantonalnom nivou podnose samo zbirne izvještaje, pa ih je najteže pratiti u okviru monitoringa, rekao je Aleksandar Draganić iz Agencije za razvoj preduzeća Banjaluka (Eda).

 Najkritičnije je u Agenciji za identifikacione dokumente BiH, a većina je u žutoj zoni. Dvije institucije imaju dobre prakse i to su Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) BiH i Ministarstvo bezbjednosti BiH", rekao je Draganić.

Prema nalazima monitoringa, kritične prakse u oblasti javnih nabavki, pored onih u Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEA), zabilježene su i u Elektroprivredi BiH, Javnom preduzeću "Šume Republike Srpske", GRAS-u i Federalnoj direkciji robnih rezervi.

Primjeri dobre prakse u oblasti javnih nabavki, pored onih u Regulatornoj agenciji za komunikacije (RAK) BiH, tokom monitoringa su zabilježene i u Autocestama Federacije BiH, Agenciji za državnu upravu Republike Srpske, Službi za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske, Gradu Bijeljina i Gradu Tuzla.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 13.12.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772