Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I POSTUPANJU SA DJECOM I MALOLJETNICIMA U KRIVIČNOM POSTUPKU: Nacrt zakona upućen u javnu raspravu u trajanju od 30 dana

14.10.2019.


Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

Obrazlažući navedeno zakonsko rješenje, ministar pravde u Vladi Republike Srpske Anton Kasipović rekao je da su Nacrtom ovog zakona definisane odredbe koje se odnose na postupanje stručnog savjetnika suda i javnog tužilaštva.

"Izmjenama zakona preciznije su definisane odredbe koje se odnose na postupanje stručnog savjetnika suda i javnog tužilaštva, odnosno stručnog lica organa starateljstva i tužilaštva, kada se u krivičnim predmetima protiv učinilaca krivičnih djela na štetu djece ili maloljetnika, dijete pojavljuje kao očevidac ili svjedok oštećen krivičnim djelom", rekao je ministar Kasipović.

On je dodao da je, s obzirom na to da su doneseni novi Zakon o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018) , Krivični zakonik Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 64/2017 i 104/2018 - odluka US), Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima ("Sl. glasnik RS", br. 57/2016, 110/2016 i 58/2019), te Zakon o javnim tužilaštvima Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 69/2016), bilo neophodno uskladiti odredbe Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010 i 61/2013) sa odredbama ovih zakona.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, upućen je u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.


IZVOR: Vebsajt Ministarstva pravde RS, 10.10.2019.

Naslov: Redakcija