Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

VLADA RS: Utvrđeni Prijedlog zakona o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima, nacrti zakona o izmjenama i dopunama zakona o računovodstvu i reviziji i o jedinstvenom registru finansijskih izvještaja Republike Srpske

14.10.2019.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 41. redovnoj sjednici, održanoj u Banjaluci, dokument "Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019-2022. godina", koji je u prethodnom periodu pripreman u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Sarajevu i Vladom Federacije BiH, te uz podršku Britanske ambasade.

Dokument predstavlja nastavak reformskih procesa koji su definisani još kroz zajedničku Reformsku agendu za period 2015-2018. godina. Politike Republike Srpske, definisane u dokumentu "Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019-2022. godina", u potpunosti su usaglašene sa Programom rada Vlade Republike Srpske za period 2019-2022. godina, te sa Programom ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2019-2021. godine, a iste će biti osnova i za izradu Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2020-2022. godina.

Ključne reformske politike definisane u dokumentu "Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019-2022. godina" su podijeljene u četiri oblasti, i to: (1) Održiv i ubrzan ekonomski rast, (2) Reforma javnih preduzeća; (3) Reforma zdravstvenog sektora; i (4) Reforma obrazovnog sistema i tržišta rada, te digitalna transformacija. S obzirom da politike u potpunosti prate reformske procese koje Vlada Republike Srpske već sprovodi, realizacija velikog broja mjera je već u toku.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju isplate sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika, u iznosu od 735.370,00 KM za potpunu i djelimičnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 777 radnika iz 21 preduzeća, koji su procesom stečaja i likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja.

Sredstva iz ove odluke u iznosu od 735.370,00 KM raspoređuju se Fondu PIO Republike Srpske, i to: iznos od 590.331,50 KM za djelimičnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za radnike preduzeća AD Industrija konfekcije "Novoteks" iz Trebinja (753 radnika), a iznos od 145.038,50 KM je predviđen za potpunu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 24 radnika iz 20 preduzeća koji su se prijavili na Javni poziv Fonda PIO Republike Srpske otvoren do 31.12.2019. godine, a koji sa uplatom navedenih sredstava stiču uslove za starosnu penziju.

U periodu od 2004. godine do 31.12.2018. godine, ukupno uplaćena sredstva za realizaciju programa socijalnog zbrinjavanja radnika iznose 188.384.567,69 KM. Tim sredstvima je izvršeno zbrinjavanje 61.995 radnika iz 421 preduzeća, od kojeg broja je putem javnog poziva omogućeno ostvarivanje prava na starosnu penziju za 7.314 radnika iz preduzeća koja su u procesu privatizacije, stečaja i likvidacije. Izuzimajući iznos povrata sredstava iz stečajne mase, u periodu od 2004. do 31.12.2018.godine za socijalno zbrinjavanje radnika iz Budžeta Republike Srpske su izdvojena sredstva u iznosu od 169.197.751,00 KM.

Vlada Republike Srpske utvrdila Prijedlog zakona o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama.

Ovim zakonom propisuju se uslovi i postupak za raspravljanje imovinsko-pravnih odnosa nastalih uzurpacijom zemljišta koje je do 6. aprila 1941. godine bilo državna svojina (bivši erar) u svojini nosilaca svojine javnog prava i na dobrovoljačkim kompetencijama.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi da se otklone nejasnoće i problemi nastali u primjeni pojedinih odredaba Zakona o uzurpaciji od 2006. godine koje čine dio Zakona o stvarnim pravima, da se jasnije i preciznije definišu pojedine odredbe koje onemogućavaju potpunu primjenu u praksi, kao i da se na drugačiji način omogući brže i efikasnije rješavanje imovinsko-pravnih odnosa koji su nastali uzurpacijom zemljišta u svojini nosilaca svojine javnog prava.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima.

Razlozi za donošenje ovih izmjena i dopuna proizlaze, prije svega, iz obaveze nastale Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske od 24. februara 2016. godine, kojom su odredbe člana 324. stav 2. i člana 326. stav 2. utvrđene kao neustavne.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi daljeg razvijanja oblasti računovodstva i revizije, te inoviranja i preciznijeg propisivanja pojedinih odredaba Zakona s ciljem njegove lakše i potpunije primjene u praksi.

Ovim zakonom propisana je obaveza preduzetnicima koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge da se upišu u Registar preduzetnika za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga koji vodi Ministarstvo finansija.

Za razliku od dosadašnjeg rješenja, deljanije su utvrđeni uslovi za izdavanje,obnavljanje i oduzimanje licenci ovlašćenim revizorima, koja se izdaje na period od tri godine i može se obnoviti na njegov zahtjev.

Ovim zakonom detaljnije se uređuje materija koja se odnosi na poslove nadzora nad radom društava za reviziju i licenciranih ovlašćenih revizora. Zakonom su proširene nadležnosti Savjeta za računovodstvo i reviziju Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjeni Zakona o jedinstvenom registru finansijskih izvještaja Republike Srpske.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi njegovog usklađivanja sa domaćim i međunarodnim propisima iz oblasti računovodstva i revizije koji se primjenjuju u Republici Srpskoj.

Ovom izmjenom briše se odredba kojom se uređuje pitanje predaje korigovanih finansijskih izvještaja u Jedinstveni registar finansijskih izvještaja. Na ovaj način vrši se usklađivanje ovog zakona sa propisima iz oblasti računovodstva i revizije koji se primjenjuju u Republici Srpskoj (Međunarodnim računovodstvenim standardima).

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o učešću Predstavništva Republike Srpske na 64. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu.

Vlada je zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske da obezbijedi sredstva za realizaciju projekta u iznosu od 15.000,00 KM.

Prisustvo Republike Srpske na beogradskom sajmu knjiga je već tradicionalno i izaziva veliku pažnju javnosti, ne samo atraktivnim i tematski zanimljivim štandom, već i izuzetno vrijednim književnim i kulturno-umjetničkim programom i sadržajima, te izborom najznačajnijih i najkvalitetnijih naslova izdavačke produkcije Republike Srpske. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu, kao jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u ovom dijelu Evrope, predstavlja izuzetnu priliku za promociju književnog stvaralaštva, kulture i baštine Republike Srpske.

Nastup Republike Srpske na ovogodišnjem sajmu knjige biće u znaku 500 godina Goraždanske štamparije, čemu će biti posvećeno i svečano otvaranje, izložba u prostoru za izložbe Beogradskog sajma, kao i vizuelni identitet štanda Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je Program razvoja poljoprivrednog zadrugarstva u Republici Srpskoj za period 2019-2025. godina.

Program razvoja poljoprivrednog zadrugarstva Republike Srpske je koncipiran na bazi, sveobuhvatnog istraživanja na terenu (u ZSRS, Zadrugama, sa zadrugarima, stručnim i naučnim institucijama i drugim), proučavanja obimne, domaće i inostrane građe, obavljenih brojnih konsultacija sa domaćim i stranim stručnim kadrovima uz angažovanje referentnog konsultanta iz Slovenije, zemlje EU, te obavljenih rasprava u okviru organa ZSRS i drugih institucija Republike Srpske.

Na bazi analize stanja i sprovedenih istraživanja u zadrugarstvu, na različitim nivoima, te proučavajući domaća i iskustva razvijenih i zemalja u okruženju u ovoj oblasti, kreirana je matrica u kojoj su utvrđena četiri pravca, jedanaest ciljeva, i 53 mjere sa pet podmjera, što je usmjereno za razvoj zadružnog sektora u Republici Srpskoj.

Akcioni plan za realizaciju predloženih mjera i aktivnosti, na osnovu suštinske analize stanja u zadružnom sektoru, predstavlja pravac djelovanja svih aktera u razvoju zadrugarstva, te usmjerenje za sve subjekte razvoja i poziv svim učesnicima da se kontinuiranim aktivizmom, i provođenjem mjera, mora mijenjati stanje, što predstavlja izraz interesa Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu porodice, omladine i sportana Plan utroška sredstava, za period 01.01-31.10.2019. godine, u ukupnom iznosu od 311.406,78 KM.

Sredstva iz ove odluke se raspoređuju na sljedeći način: za subvenciju kamatne stope za stambeno kreditiranje mladih i mladih bračnih parova 138.272,38 KM, tekuće grantove neprofitnim udruženjima organizacijama za afirmaciju porodice 6.506,94 KM, tekuće grantove za realizaciju programa definisanih Omladinskom politikom RS i projekata za unapređenje i razvoj omladinskog organizovanja 24.645,02 KM, tekuće grantove sportskim organizacijama 89.470,36 KM, tekuće grantove sportskim organizacijama lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 6.913,62 KM, tekuće grantove za finansiranje sportskih klubova i sportskih manifestacija u Brčko Distriktu BiH 10.167,10 KM, tekuće grantove za nacionalna sportska priznanja Republike Srpske 19.520,82 KM, tekuće grantove vrhunskim i perspektivnim sportistima u Republici Srpskoj 13.827,24 KM, tekuće grantove udruženjima od javnog interesa 2.083,30 KM.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 10.10.2019.

Naslov: Redakcija