Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojena tri nacrta zakona

14.10.2019.


Narodna skupština Republike Srpske u drugom nastavku 6. redovne sjednice usvojila je tri nacrta zakona, dvije strategije, jedan nacrt strategije, 17 izvještaja, tri informacije i jednu odluku.

Usvojeni su sljedeći nacrti: Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, koji je upućen u javnu raspravu u trajanju od 30 dana, te Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, koji je takođe upućen u javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Usvojen je Nacrt strategije razvoja elektronske uprave Republike Srpske za period 2019-2022. godine, čiji cilj je dalji razvoj e-uprave u skladu da prepoznatim potrebama korisnika usluga javne uprave - privrednog sektora i građana Srpske.

Poslanici su usvojili odluke o usvajanju Strategije razvoja preduzetništva žena Republike Srpske za period 2019 – 2023. godine i Strategije za unapređivanje položaja starijih lica u Republici Srpskoj od 2019. do 2028. godine.

Na sjednici su usvojeni sljedeći izvještaji: Izvještaj o realizaciji Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2017 – 2021. "Znanje za razvoj", za period 01.10.2017 – 30.06.2019. godine, Izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2018. godinu, Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske 01.01.2018. – 31.12.2018. i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 2018. godinu, Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine, Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o radu za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine, Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine, Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2018. godinu, Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o radu za 2018. Godinu i Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period 01.01. – 31.12.2018. godine.

Usvojeni su i Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01. - 31.12.2018. godine, Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2019. godinu, Izvještaj o poslovanju Investiciono - razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka i fondova za 2018. godinu sa Izvještajem nezavisnog spoljnog revizora, Izvještaj Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2018. godinu, Izvještaj Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka o radu i poslovanju za 2018. godinu, Izvještaj o izvršenju Plana rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za period 01.01 – 31.12.2018. godine, Izvještaj Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske o radu za 2018. godinu i Izvještaj Komisije za žalbe o radu za period 01.01. – 31.12.2018. godinu.

Narodna skupština primila je k znanju Izvještaj o radu JP Radio–televizije Republike Srpske za 2017. godinu, sa Planom rada za 2018. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja JP Radio-televizije Republike Srpske, Izvještaj o radu JP RTRS za 2018. godinu, s Planom rada za 2019. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja JP Radio-televizije Republike Srpske.

U drugom nastavku 6. redovne sjednice usvojena je Informacija o dugu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine, Informacija o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske (2014 – 2019. godine) za 2018. godinu i Informacija o realizaciji Programa razvoja sporta Republike Srpske za 2018. godinu.

Usvojena je i Odluka o kriterijumima za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj.

Narodna skupština Republike Srpske izabrala je tri člana Upravnog odbora Radio televizije Republike Srpske izabrala je Dalibora Račića (iz reda srpskog naroda), Ivonu Pajin (iz reda hrvatskog naroda) i Rasima Dizdarevića (iz reda bošnjačkog naroda). Nebojša Tojagić (iz reda ostalih naroda) nije dobio potreban broj glasova za izbor.

Za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Republike Srpske izabrana je Branislava Milekić.

Na prijedlog Omladinskog savjeta Republike Srpske za spoljne članove Odbora za pitanja djece, mladih i sporta izabrani su Danijela Topić i Nebojša Savanović.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 10.10.2019.

Naslov: Redakcija