Zastava Srbije

NOVA UPUTSTVA ZA ŠKOLE U SARAJEVU ZA PERIOD OD 14. SEPTEMBRA DO 9. OKTOBRA 2020. GODINE

14.09.2020.


Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo pripremilo je detaljne upute i smjernice za organizaciju i realizaciju odgojno-obrazovnog rada u školama za period od 14. septembra do 9. oktobra 2020. godine, uvažavajući pri tome organizacionu autonomiju koju škole uživaju.

Ministar obrazovanja Anis Krivić objasnio je uputstva o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama. Tako je kazao da se za osnovne škole predviđeni nastavni plan i program realizira u potpunosti u skladu s dostavljenim godišnjim i mjesečnim planovima i programima rada nastavnika.

"Predviđene nastavne jedinice nastavnici će prilagoditi vremenu koje imaju na raspolaganju za realizaciju nastavnog procesa. Ocjenjivanje učenika se vrši u skladu s pravilnikom o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u KS, odnosno smjernicama za ocjenjivanje učenika u online okruženju", govori Krivić.

U uputstvu, između ostalog, stoji da boravak u zbornicama i drugim društvenim prostorijama treba biti sveden na minimum.

"Za vrijeme trajanja nastave, uz nastavnika s učenicima u učionici može biti prisutan i asistent u nastavi. Ukoliko se rad škole odvija u smjenama, potrebno je planirati dovoljan vremenski razmak, između smjena kako bi se dezinficirale prostorije škole", upute su Ministarstva obrazovanja.

Ukazao je i da se vannastavne aktivnosti, dodatna i dopunska nastava organiziraju u online okruženju uz maksimalno korištenje video/audio poziva u aktivnoj interakciji nastavnika s učenikom.

"Nastavnici koji realiziraju neposredno odgojno-obrazovni rad u učionici ne zadržavaju se u školi duže od vremena potrebnog za realizaciju časova. Nastavnik je dužan utvrditi dnevne termine konsultativne nastave za učenike koji su u online okruženju (u ukupnom sedmičnom fondu trajanja konsultativne nastave od 15 minuta od svakog časa koji je realiziran u učionici)", stoji u objavi.

Roditelji koji su izjavili da žele da njihova djeca isključivo online pohađaju školu, zadržavaju to pravo

Govorio je Krivić i o razrednoj nastavi kazavši da do 9. oktobra ostaje na snazi model organiziranja nastavnog procesa za učenike razredne nastave, od prvog do četvrtog, odnosno petog razreda, koji je definisan 26. augusta.

"Škole imaju mogućnost, da ukoliko brojno stanje odjeljenja razredne nastave u redovnom procesu broji maksimalno dozvoljenih 15 učenika, organiziraju nastavu za ta odjeljenja bez primjene kombinovanog modela", ukazao je Krivić.

Dodao je i da roditelji koji su izjavili da žele da njihova djeca isključivo online pohađaju školu, zadržavaju to pravo, a roditelji koji žele uključiti svoje dijete u nastavni proces, dužni su to najaviti nastavniku najkasnije do 11. septembra.

Kada je riječ o predmetnoj nastavi, Krivić kaže da se od 21. septembra u redovan nastavni proces uvodi redovna nastava, za učenike od petog do devetog razreda po kombinovanom modelu.

Učenici predmetne nastave prate nastavu u grupama koje rotiraju na sedmičnom nivou. Grupe učenika utvrđuju razrednici i o tome obavještavaju roditelje/staratelje učenika najkasnije do četvrtka 17. septembra 2020. godine.

"Roditelji/staratelji učenika koji ne žele da im djeca pohađaju redovan nastavni proces, zbog hroničnih oboljenja učenika ili članova zajedničkog domaćinstva, mogu izjavom protokolu škole ili e-mailom školi izabrati isključivo online nastavni model dostave nastavnog materijala i organiziranja konsultativne nastave sa predmetnim nastavnicima", potcrtao je Krivić.

Izjave roditelja/staratelja se podnose najkasnije do 16. septembra 2020. godine.

Grupni/timski rad iz epidemioloških razloga nije preporučljiv. Mali odmor traje 5 minuta i učenici ga provode u učionici, a veliki odmor se ne realizira, također stoji u saopćenju.

"Za učenike koji nisu u školi, nastavnici putem platforme, dostavljaju nastavne materijale prilagođene za samostalan rad uz jasne upute i smjernice. Poželjno je da navedeni materijali predstavljaju kompilaciju materijala sa uputstvima i smjernicama, koji ne zahtijevaju trenutnu povratnu informaciju nastavniku od učenika, nego da razvijaju samostalan i istraživačko-kreativni rad", napominje Krivić.

U periodu od 14. septembra do 9. oktobra učenici 2. i 3. razreda srednje škole realiziraju nastavu po online modelu.

Od 14. septembra do 9. oktobra za učenike 1. i 4. razreda se realizira kombinovani model nastave po grupama sa maksimalno 15 učenika u odjeljenju, s minimalnim razmakom između učenika 1,5 metar. Učenici su raspoređeni u dvije smjene. U prvoj sedmici jedna polovina učenika je u školi, a druga polovina učenika dobija sadržaje putem platforme koje će obrađivati u školi sa predmetnim profesorom naredne sedmice u školi.

Jedne sedmice jedna polovina učenika 1. i 4. razreda pohađa nastavu u školi, a naredne sedmice druga polovina učenika 1. i 4. razreda pohađa nastavu u školi. Škole imaju mogućnost da, ukoliko ukupno brojno stanje odjeljenja u redovnom procesu broji maksimalno dozvoljenih 15 učenika, organizaraju nastavu za ta odjeljenja bez primjene kombinovanog modela.

"Ukoliko epidemiološke prilike budu zadovoljavajuće, od 12.oktobra je planiran ulazak učenika 2. i 3. razreda u škole po istom modelu. Od 12. oktobra bi svi učenici srednjih škola, naizmjenično, jednu sedmicu u školi realizirali nastavni proces, dok bi jednu sedmicu dobijali nastavne sadržaje putem platforme", pojašnjava Krivić.

Prva smjena počinje od 9 sati i traje do 12:30 sati. Od 12:30 do 13:30 se vrši čišćenje i dezinfekcija svih površina i predmeta unutar objekta škole, u skladu sa Smjernicama za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo, donesenim od strane JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo od 18. augusta. Nastava se realizira u skladu sa rasporedom časova. Druga smjena počinje od 13: 30 i traje do 17 sati. Praktična nastava se realizuje od 8 sati.

Ukoliko roditelji učenika koji zbog zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti pohađati nastavu u školi, dužni su kao i do sada, obavijestiti razrednika o istom. Ovim učenicima će predmetni nastavnici dostavljati sadržaje putem platforme.

Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu kao i Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju i srednja muzička škola nastavljaju s realiziranjem nastavnog procesa u učionicama za učenike od 1. do 4. razreda.


IZVOR: Vebsajt Klix, 10.09.2020

Naslov: Redakcija