Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ODRŽANA 194. SJEDNICA VLADE REPUBLIKE SRPSKE: Između ostalog donete odluke o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika i o isplati finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave

14.09.2018.


Vlada Republike Srpske donijela je na 194. sjednici, u Banjaluci, Odluku o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika, u ukupnpm iznosu od 2.913.245,25 KM za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za 1.083 radnika iz 79 preduzeća, koji su procesom stečaja preduzeća ostali bez zaposlenja, ili su ispunili uslov za starosnu penziju.

Sredstva se raspoređuju:

- Fondu PIO Republike Srpske u iznosu od 2.887.526,96 KM, od čega je iznos od 2.095.791,79 KM za izmirenje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za radnike preduzeća: AD Industrija konfekcije “Novoteks" iz Trebinja, Drvna industrija “OMAR" AD iz Kneževa, Fruktona AD iz Banja Luke, Opšta zemljoradnička zadruga “Kalinovik" iz Kalinovika, JKP ”16. oktobar" iz Pelagićeva, AD za proizvodnju i preradu metalnih konstrukcija i servisne opreme “Metalrad" iz Modriče i Mdp UNIS Istočno Sarajevo Zdp Tvornica kotrljajnih ležajeva iz Sokoca, a iznos od 791.735,17 KM je za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 115 radnika iz 69 preduzeća koji su se prijavili na Javni poziv Fonda PIO RS do 31.07.2018. godine, u skladu sa Rješenjem Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-32/18 od 11.01.2018. godine, koji sa uplatom navedenih sredstava stiču uslove za starosnu penziju;

- JU “Zavod za zapošljavanje Republike Srpske" u iznosu od 25.718,29 KM za uplatu doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za radnike preduzeća u stečaju: Trudbenik FPA doo iz Doboja, “Dekorativa" AD iz Gackog i ODP “Klaonica i fabrika za preradu mesa" iz Han Pijeska, a doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje će biti izmiren u narednom periodu.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o isplati finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, u ukupnom iznosu od 500.000,00 KM.

Sredstva iz Odluke, raspoređuju se na sljedeći način:

 

R.br.

Nerazvijene opštine

 

1

Bratunac

16.300,00

2

Vlasenica

15.512,50

3

Donji Žabar

14.900,00

4

Kostajnica

15.212,50

5

Ljubinje

15.137,50

6

Nevesinje

15.425,00

7

Pelagićevo

15.225,00

8

Petrovac

13.375,00

9

Petrovo

15.175,00

10

Ribnik

14.287,50

11

Rogatica

14.537,50

12

Han Pijesak

14.350,00

13

Šamac

16.262,50

14

Šipovo

14.300,00

R.br.

Izrazito nerazvijene opštine

 

1

Berkovići

14.940,00

2

Vukosavlje

16.300,00

3

Istočni Drvar

13.640,00

4

Istočni Mostar

15.465,00

5

Istočni Stari Grad

14.325,00

6

Jezero

15.950,00

7

Kalinovik

14.290,00

8

Kneževo

15.800,00

9

Krupa na Uni

15.850,00

10

Kupres

14.165,00

11

Lopare

15.825,00

12

Novo Goražde

15.650,00

13

Osmaci

15.575,00

14

Oštra Luka

15.825,00

15

Rudo

15.925,00

16

Srebrenica

14.650,00

17

Trnovo

15.375,00

18

Čajniče

14.900,00

19

Šekovići

15.550,00

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o potrebi izgradnje i opremanja Medicinskog kampusa (Medicinski fakultet, Centar za obrazovanje i istraživanja, Fakultet zdravstvene njege, Srednja medicinska škola) i sanaciji i rekonstrukciji objekata Maternitea i Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i istu prihvata.  

Vlada Republike Srpske zadužuje Ministarstvo finansija i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da pokrenu inicijativu prema Evropskoj investicionoj banci za obezbjeđenje sredstava za izgradnju Medicinskog fakulteta, Centra za obrazovanje i istraživanje i Fakulteta za zdravstvenu zaštitu i Srednje medicinske škole i rekonstrukciju objekata Maternitea i Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u ukupnom iznosu od 100 miliona evra.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju za odobrenje novčane pomoći JU Banja “Dvorovi" Dvorovi. Za normalizaciju finansijskog stanja u JU Banja “Dvorovi", biće obazbijeđena novčana sredstva u iznosu od 200.000,00 KM.

JU Banja “Dvorovi" Dvorovi osnovana je 1986. godine, sa zadatkom polivalentnog korištenja geotermalne energije. Ima 57 zaposlenih radnika i svih godina postojanja, najveći prihod ostvaruje od zdravstvenih usluga iz domena fizikalne medicinske rehabilitacije, a pored toga bavi se i pružanjem turističko-ugostiteljskih usluga. Prethodnih godina, u interesu pacijenata, na teret Ustanove se pružalo znatno više usluga u odnosu na Ugovoreni iznos sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. U prethodnih desetak godina, pruženo je besplatnih usluga medicinske rehabilitacije u iznosu od preko 1.200.000,00 KM, što se odrazilo na sveukupno stanje u Ustanovi.

Takođe, rukovodstvo u Ustanovi se suočava sa velikim problemima i kašnjenjima u izmirenju obaveza, te su bilansi u Ustanovi opterećeni značajnim iznosima zakonskih zateznih kamata, i poslovanjem sa gubitkom. Naime, u decembru 2010. godine JU Banja “Dvorovi" Dvorovi je pretrpjela velike štete u poplavama, kao i u maju 2014. godine, u mnogo većim razmjerama. Svi objekti Ustanove su pretrpjeli znatna oštećenja koja još uvijek nisu sanirana.

Vlada Republike Srpske je odobrila jednokratnu finansijsku pomoć u iznosu od 100.000 KM Rukometnom klubu “Borac m:tel" Banja Luka.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o potrebi za sanacijom štete u OŠ “Radoje Domanović", Osječani, Doboj.

Vlada je zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da obezbijede sredstva za investicione radove u iznosu od 69.523,32 KM.

Osnovnu školu “Radoje Domanović" Osječani, pohađaju 272 učenika raspoređena u 20 odjeljenja. U objektu centralne škole zaposleno je 58 radnika. Škola se obratila Ministarstvu prosvjete i kulture zahtjevom za sanaciju štete koju je prouzrokovalo nevrijeme koje se desilo 08.06.2018. godine.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o potrebi za izgradnjom školskog objekta za Područno odjeljenje Gornji Teslić, koje je u sastavu OŠ “Ivo Andrić" Đulići.

Vlada je zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da obezbijede sredstva za prvu fazu investicionih radova u iznosu od 93.600,00 KM (sa PDV-om).

Ukupna sredstva potrebna za izgradnju novog objeta, prema dokumentaciji koju je dostavila škola, iznose 316.529,44 KM.

OŠ “Ivo Andrić" Đulići obratila se Ministarstvu prosvjete i kulture zahtjevom za izgradnju novog objekta u Područnom odjeljenju Gornji Teslić. U sastavu škole se trenutno nalaze tri područna odjeljenja, od kojih je najbrojnije Područno odjeljenje u Gornjem Tesliću. Zahtjev se odnosi na izgradnju novog objekta na mjestu gdje se nalaze dvije škole koje su u lošem stanju i koje je neophodno srušiti.

Osnovnu školu “Ivo Andrić" Đulići, pohađa 466 učenika raspoređenih u 27 odjeljenja. U objektu centralne škole zaposleno je 38 radnika.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o 8. emisiji obveznica stare devizne štednje, koja će biti obavljena 3. oktobra 2018. godine, u ukupnom iznosu 45,3 miliona KM. Sredstva će u vidu hartija od vrijednosti biti prenesena u vlasništvo 1.612 štediša.

Ministarstvo finansija će, prije emisije obveznica, izvršiti gotovinsku isplatu u skladu sa Zakonom o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u ukupnom iznosu 3,4 miliona.

Po tom osnovu, na račune svakog verifikovanog štediše koji je ostvario pravo na gotovinsku isplatu, biće doznačeni iznosi do 2.000 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o provedenim aktivnostima na projektu “Podsticanje obnovljivih izvora energije", komponenta Izdavanje dozvola i licenci u Republici Srpskoj, te Informaciju o strateškim aktivnostima koje provodi opština Gradiška.


IZVOR: Vebsajt Vlade Republike Srpske, 13.09.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772