Zastava Srbije

VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BIH: Izvoznici voća i povrća traže hitan sastanak sa nadležnima

14.07.2022.


Izvoznici voća i povrća iz BiH, te prehrambenih proizvoda traže hitan sastanak sa nadležnima na nivou BiH i entiteta da bi se izbjegla duga zadržavanja sa kvarljivom robom na granici sa Hrvatskom, saopšteno je iz Vanjskotrgovinske komore BiH.

Na sastanku izvoznika sa predstavnicima međunarodnih drumskih prevoznika i relevantnih institucija na nivou BiH u Sarajevu zaključeno je da se moraju predstaviti hitne mjere koje nadležne institucije u BiH mogu da provedu u kratkom roku da bi se izbjegle kilometarske kolone na granici sa Hrvatskom, pogotovo u periodu pojačanog izvoza lako kvarljive robe.

Izvoznici traže hitan sastanak sa predsjedavajućim Vijeća ministara, te predstavnicima nadležnih ministarstava i institucija na nivou BiH i entiteta.

Iz Vanjskotrgovinske komore BiH su istakli da izvoz svježeg voća i povrća /šljive, krastavca kornišona, mladog krompira i stonog grožđa/ iz BiH u EU raste u kontinuitetu.

Kako se navodi u saopštenju, radi se o proizvodima sa vrlo visokim sadržajem vode koji do krajnjeg kupca treba da stigne u što kraćem roku da ne bi izgubili na kvalitetu, što za sobom povlači i cijenu proizvoda od strane kupca.

Izvoznici traže od Ministarstva bezbjednosti u Vijeću ministara da iznađe model sa Graničnom policijom da bi transport lako kvarljive robe imao prioritet na izlazu iz BiH da pod policijskom pratnjom takvi prevoznici budu propraćeni do carinskih službi.

Od Uprave za indirektno oporezivanje BiH traže da maksimalno angažuje sve svoje ljudske i tehničke kapacitete kako bi se u što kraćem, promptnijem roku završile carinske procedure prilikom izlaska iz BiH.

Zahtjev koji se odnosi na nadležne inspekcijske organe je da se hitno omogući prioritetan prolaz lakokvarljivih, sezonskih roba - voće i povrće i na graničnom prelazu Gradiška, odnosno da se pod hitno produži radno vrijeme fitosanitarnih inspektora i da se usklade sa radnim vremenom carina u vrijeme izvoza sezonskog voća i povrća iz BiH, radnim danom do 19 sati i subotom do 15 sati.

Od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara izvoznici traže da što prije ponove urgenciju prema Inspektoratu Hrvatske, u vezi s održavanjem zajedničkog sastanka, radi produženja radnog vremena fitosanitarnih inspektora Hrvatske i uvođenja rada subotom u sezoni.

Iz Vanjskotrgovinske komore BiH su naveli da će izvoznici i prevoznici, ukoliko se u roku od nekoliko dana ne riješe ovi hitni zahtjevi, biti primorani da realizaciju traže drugim načinima koji bi mogli dovesti do kolapsa na graničnim prelazima.

Na tržište Evropske unije lani je izvezeno 22.950 tona robe u vrijednosti 42,7 miliona KM, što čini 79 posto od ukupnog izvoza svježeg voća i povrća.

Najviše proizvoda izveze se u Njemačku, Hrvatsku i Sloveniju, a Hrvatska je za BiH značajna tranzitna zemlja.

Prosječan izvoz ovih proizvoda u posljednje tri godine iznosio je 17.286 tona, što znači da se u sezonskom periodu od juna do septembra izvezu 864 kamiona svježeg voća i povrća, u prosječnoj vrijednosti od 28,8 miliona KM.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Izvor: Vebsajt BHRT, 07.07.2022.

Naslov: Redakcija