Zastava Srbije

ZAKON O CARINSKIM PREKRŠAJIMA BIH: Za primjenu kompjuterizovanog tranzitnog graničnog sistema neophodno usvajanje Zakona

14.07.2021.


Iako se s reformom javne uprave u BiH kasni, zahvaljujući podršci EU neke od elektronskih javnih usluga uskoro bi trebalo da postanu dostupne javnosti.

Jedna od najvažnijih je stupanje na snagu kompjuterizovanog tranzitnog graničnog sistema, kojim se u potpunosti ukidaju papirologija i pečati kod nekih od najčešćih carinskih postupaka u BiH.

Ratko Kovačević, portparol Uprave za indirektno oporezivanje BiH, kaže da je ta institucija polovinom maja postala sertifikovano tijelo za izdavanje digitalnog kvalifikovanog potpisa, koji će zamijeniti klasični potpis i pečat u službenoj komunikaciji prilikom pružanja elektronskih usluga poslovnoj zajednici.

"Riječ je o zaista velikoj reformi u BiH koja će poslovnoj zajednici omogućiti da sva svoja prava i obaveze ostvari puno brže, jednostavnije i jeftinije isključivo elektronskim putem. Rješenjem Ministarstva transporta i komunikacija BiH, UIO je akreditovana i upisana kao kvalifikovani ovjerilac u BiH. To znači da poreski obveznici već podnose zahtjeve Upravi za dobijanje digitalnih kvalifikovanih potvrda, kao i za korištenje elektronskih usluga", rekao je Kovačević.

Prva usluga koja će, kako je istakao, biti ponuđena poslovnoj zajednici, je NCTS, odnosno kompjuterizovani tranzitni sistem, čiji početak primjene je bio planiran početkom mjeseca, ali je pomjeren za 1. avgust.

"Došlo je do pomjeranja zbog činjenice da parlament BiH još nije usvojio zakon o carinskim prekršajima BiH, a taj zakon mora biti usvojen kako bi počela primjena Zakona o carinskoj politici BiH", rekao je Kovačević.

Ovo, praktično, znači da će carinski obveznici i špediteri biti prvi korisnici digitalnog kvalifikovanog potpisa u BiH, jer će sve svoje dokumente u postupku elektronskog provoza robe ovjeravati na novi način i slati u informacioni sistem Uprave isključivo elektronskim putem.

"Novi elektronski provoz robe značajno će ubrzati sve postupke, skratiti vrijeme čekanja prilikom ličnog predavanja dokumentacije u carinskim ispostavama i značajno smanjiti troškove. Novi elektronski provoz mora se prvo koristiti godinu dana na nacionalnoj osnovi, a nakon toga će BiH postati i punopravna članica Konvencije, što znači da će roba kada krene iz BiH biti u sistemu i sve carinske službe zemalja kroz koje ta roba prolazi unaprijed će znati sve detalje o toj pošiljci, kao i carinska služba zemlje krajnje destinacije te robe. To će svakako ubrzati protok robe i smanjiti vrijeme čekanja i bilo kakvih kontrola", naglasio je Kovačević.

Ako sve bude išlo kako je planirano, UIO će u narednom koraku krenuti sa širenjem ponude elektronskih usluga koje će se moći ovjeravati digitalnim kvalifikovanim potpisom, kao što su podnošenje uvoznih i izvoznih carinskih prijava isključivo elektronskim putem, podnošenje PDV i akciznih prijava i sličnih postupaka.

"Cilj UIO je da u toku 2022. godine u potpunosti pređe na bespapirno poslovanje s obveznicima indirektnih poreza, koji će tada uz posjedovanje digitalnog kvalifikovanog potpisa izdanog od strane UIO sva svoja prava i obaveze moći ostvariti puno brže, jednostavnije i jeftinije isključivo elektronskim putem", rekao je Kovačević.

Ovo je samo jedna od aktivnosti predviđenih reformom javne uprave i Akcionim planom, s konačnim ciljem da se sve potrebne potvrde i procedure mogu sprovesti na jednom mjestu, a planirano je da se građani putem interneta i mobilnog telefona ne samo informišu o potrebnim procedurama, već da što više procedura obave od kuće.

"Cilj je lakoća dostupnosti informacija preko organizacionih silosa oslanjajući se na slobodan protok podataka u skladu s Okvirom interoperabilnosti, tehnološku neutralnost, integritet, kontrolu osiguranja, privatnost, identitet i bezbjednosne zahtjeve", navedeno je u Akcionom planu.

Takođe, plan je uspostaviti jedinstvenu tačku za građane za svaki upravni nivo za dobijanje informacija i ostvarenje usluga koje pružaju institucije, organizovanih oko životnih događaja, uključujući elektronske i fizičke tačke, odnosno pultove koji su nadležni za izdavanje sertifikata i drugih dokumenata.

"Specifični cilj u oblasti pružanja usluga je usmjeren na reformske procese koji će transformisati javnu upravu orijentisanu ka korisnicima, tako što će stručno pratiti i shvatati njihove potrebe i očekivanja, te na osnovu toga unaprijediti poslovne procese i upravno postupanje, smanjujući administrativno opterećenje, omogućavajući dostupnost usluga različitim kanalima komunikacije, uz osiguranje visokog kvaliteta i smanjenje cijene usluge", navedeno je u planu.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Dejan Šajinović, 12.07.2021.

Naslov: Redakcija