Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O RADU: Zakonom je propisano svi radnici koji rade na teritoriji Republike Srpske, bez obzira na mjesto registracije (ili sjedište) poslodavca moraju posjedovati validnu radnu knjižicu koju je poslodavca dužan čuvati i u istu vršiti upise u skladu sa Pravilnikom o radnoj knjižici. Eventualno postupanje poslodavaca sa radnim knjižicama radnika zaposlenih na teritoriji Republike Srpske, u skladu sa Uputstvima Ministarstva rada i socijalne politike Federacije BiH, može se, u skladu sa članom 379. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, okarakterisati kao krivično djelo falsifikovanja ili uništavanja službene isprave


  • ZAKON O RADU: Zakonom je propisano svi radnici koji rade na teritoriji Republike Srpske, bez obzira na mjesto registracije (ili sjedište) poslodavca moraju posjedovati validnu radnu knjižicu koju je poslodavca dužan čuvati i u istu vršiti upise u skladu sa Pravilnikom o radnoj knjižici. Eventualno postupanje poslodavaca sa radnim knjižicama radnika zaposlenih na teritoriji Republike Srpske, u skladu sa Uputstvima Ministarstva rada i socijalne politike Federacije BiH, može se, u skladu sa članom 379. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, okarakterisati kao krivično djelo falsifikovanja ili uništavanja službene isprave

Ministarstvu rada i boračko invalidske zaštite, kao organu nadležnom za oblast rada i zapošljavanja u Republici Srpskoj, u posljednjih nekoliko dana se obratio veći broj poslodavaca sa registrovanim sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koji imaju poslovne jedinice ili ogranke u Republici Srpskoj, sa pitanjima vezanim za status radnih knjižica zaposlenih radnika.

Povod za ova obraćanja je Uputstvo za postupanje sa radnom knjižicom nakon 30.06.2016. godine koje je izdalo Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije BiH. Naime, u skladu sa članom 176. Zakona o radu Federacije BiH ("Sl. novine Federacije BiH", br.: 26/2016), odredbe čl. 163.-165., koje su se odnosile na radnu knjižicu, prestaju da važe zaključno sa 30.06.2016. godine, te su poslodavci dužni radniku vratiti radnu knjižicu, najkasnije u roku od dva mjeseca od prestanka važenja istih, odnosno najdalje do 31.08.2016. godine.

U cilju otklanjanja svih nedoumica i sprečavanja nastanka mogućih ozbiljnih pravnih poslijedica u vezi ovog pitanja, Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite RS ističe slijedeće:

Članom 2. stav 1. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016) propisano je da se odredbe tog Zakona primjenjuju na sve radnike koji rade na teritoriji Republike Srpske, kod domaćeg ili stranog pravnog, odnosno fizičkog lica, bez obzira na mjesto njegove registracije, odnosno državljanstva, kao i na radnike koji su upućeni na rad u inostranstvo od poslodavca, osim ako zakonom zemlje u koju su upućeni ili međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno.

Nadalje, članom 259. ovog Zakona propisano je da radnik mora posjedovati radnu knjižicu koju predaje poslodavcu prilikom stupanja na rad, te da je radna knjižica javna isprava kojom se dokazuje vrijeme provedeno na radu kod poslodavca. Članom 261. stav 1. Zakona propisano je da se za vrijeme radnog odnosa radnika, radna knjižica nalazi na čuvanju kod poslodavca, o čemu poslodavac radniku izdaje potvrdu.

U skladu sa navedenim odredbama Zakona o radu Republike Srpske, svi radnici koji rade na teritoriji Republike Srpske, bez obzira na mjesto registracije (ili sjedište) poslodavca moraju posjedovati validnu radnu knjižicu koju je poslodavca dužan čuvati i u istu vršiti upise u skladu sa Pravilnikom o radnoj knjižici ("Sl. glasnik RS", br. 31/2016).

Eventualno drugačije postupanje poslodavaca sa radnim knjižicama radnika zaposlenih na teritoriji Republike Srpske, odnosno njihovo eventualno poništavanje u skladu sa Uputstvima Ministarstva rada i socijalne politike Federacije BiH, može se, u skladu sa članom 379. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 49/2003, 108/2004, 37/2006, 70/2006, 73/2010, 1/2012 i 67/2013), okarakterisati kao krivično djelo falsifikovanja ili uništavanja službene isprave.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, 13.07.2016. 


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772