Zastava Srbije

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Ustavni sud RS nije utvrdio neustavnost osporenih odredaba Zakona o protivgradnoj zaštiti i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju


  • OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Ustavni sud RS nije utvrdio neustavnost osporenih odredaba Zakona o protivgradnoj zaštiti i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

U Banjoj Luci je, 13. jula 2016. godine, održana 209. sjednica Ustavnog suda Republike Srpske na kojoj je odlučivano, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima, o saglasnosti zakona i drugih opštih pravnih akata sa Ustavom i zakonima Republike Srpske.

Između ostalih predmeta o kojima je odlučivao, Ustavni sud je u predmetu broj U-22/15 donio odluku kojom je utvrdio da Pravilnik o uslovima korišćenja službenih i privatnih vozila i mobilnih telefona prilikom obavljanja službenih poslova u Opštinskoj administrativnoj službi Derventa nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - Amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - Amandmani XLIV-LI, 13/1996 - Amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - Amandman LIII, 21/1996 - Amandmani LIV-LXV, 21/2002 - Amandmani LXVI-XCII, 26/2002 - ispr., 30/2002 - ispr., 31/2002 - Amandmani XCIII-XCVIII, 69/2002 - Amandmani XCIX-CIII, 31/2003 - Amandmani CIV i CV, 98/2003 - Amandmani CVI-CXII, 115/2005 - Amandman CXIV, 117/2005 - Amandmani CXV-CXXI i 48/2011 - Amandman CXXII) i Zakonom o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 101/2004, 42/2005, 118/2005 i 98/2013). Ustavni sud je utvrdio neustavnost i nezakonitost navedenog akta imajući u vidu da je zakonom propisani rok za usaglašavanje akata organa jedinice lokalne samouprave, među kojima je i osporeni Pravilnik, istekao 26. maja 2014. godine, kao i činjenicu da je opštinska administrativna služba sada organizovana na drugačiji način.

Ustavni sud je takođe utvrdio neustavnost i nezakonitost kontrolisanog akta i u predmetu broj U-27/15. Ocjenjeno je, naime, da Odluka Vlade Republike Srpske o određivanju laboratorija za ispitivanje uzoraka uzetih u svrhu službenih kontrola hrane nije u skladu sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o hrani ("Sl. glasnik RS", br. 49/2009) i Zakonom o Vladi Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 118/2008). Ustavni sud je ovakvu svoju odluku donio s obzirom na to da je Vlada, donošenjem osporene odluke iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, postupila suprotno relevantnim zakonskim odredbama, te da ista nije u funkciji izvršavanja zakona, kakvu bi inače funkciju trebala imati u smislu odgovarajućih odredaba Ustava.

Pored pomenutih, Ustavni sud je donio i odluke kojima je odbio prijedloge ili nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti, jer nije našao da su osporeni akti ili pojedine njihove odredbe u nesaglasnosti sa Ustavom i zakonima Republike Srpske. Ustavni sud tako nije utvrdio neustavnost osporenih odredaba Zakona o protivgradnoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 39/2003 i 110/2008) i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 134/2011, 82/2013, 96/2013 - odluka US i 103/2015), kao i neustavnost i nezakonitost pojedinih podzakonskih opštih akata. U predmetu broj U-23/15 Ustavni sud je obustavio daljnje vođenje postupka, jer su za to prestale postojati procesne pretpostavke.

Izvor: Vebsajt Ustavni sud Srpske, 13.07.2016.