Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH: 26. juna 2024. godine 12. redovna sjednica – Razmatranje prijedloga i nacrta zakona

14.06.2024.


Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 

S A Z I V A M

12. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za srijedu 26.06.2024. godine u 11 sati. 

Za 12. redovnu sjednicu predlažem slijedeći 

D N E V N I R E D 

1. Prijedlog Zakona o Gradu Novi Travnik - skraćeni postupak,

2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom - skraćeni postupak,

3.  Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji BiH

4. Prijedlog Zakona o rudarstvu Federacije BiH,

5. Nacrt Zakona o zaštiti prava na pravično suđenje u razumnom roku,

6. Nacrt Zakona o socijalnim uslugama u Federaciji BiH,

7. Nacrt Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba,

8.  Nacrt Zakona o građanskoj inicijativi i zaštiti građana i aktivista Federacije BiH, predlagači: Damir Nikšić i Sanela Klarić,

9. Nacrt Programa rada Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za 2024. godinu,

10. Nacrt Kodeksa ponašanja poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH,

11. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Zoning plana urbanog područja Kulen Vakuf-Klisa za period od 10 godina,

12. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Zoning plana urbanog područja Martin Brod za period od 10 godina,

13. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2023. godinu,

14. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji BiH na dan 31.12.2022. godine,

15. a) Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica (aukcija

 5.9.2023. godine - 5 Y - 40 mil.)

b) Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica (aukcija

 26.9.2023. godine - 7 Y - 40 mil.)

c) Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica (aukcija

 30.10.2023. godine - 6Y - 30 mil.)

d) Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica (aukcija

 17.10.2023. godine - 5 Y - 30 mil.)

16. Zaključak Kolegija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH,

17. Zaključci Odbora za boračka i invalidska pitanja,

18. Izbori i imenovanja.


IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, 11.06.2024.

Naslov: Redakcija