Zastava Srbije

VELIKI BROJ GRAĐANA U BIH NE VJERUJE U EFIKASNOST PRAVOSUDNOG SISTEMA: Neophodne su obimne reforme na putu ka EU

14.06.2023.


Prema brojnim istraživanjima, veliki broj građana u BiH ne vjeruje u efikasnost pravosudnog sistema. Nedostatak povjerenja zabrinjava sve, uključujući i Evropsku uniju, jer je pravosuđe jedan od temeljnih stubova svakog demokratskog društva koje je izgrađeno na vladavini prava.

U decembru 2022. godine BiH je dobila status kandidata za članstvo u EU, a, kako bi uspješno otvorila pregovore za pristupanje, državni organi moraju raditi na ispunjavanju 14 prioriteta. Jedan od ključnih je osiguranje nezavisnosti pravosuđa.

Moramo garantirati nezavisnost VSTV-a, reformirati Ustavni sud, što uključuje i rješavanje pitanja međunarodnih sudija, moramo osigurati provođenje odluka Suda, kao i uspostaviti pravosudno tijelo kojem bi bilo povjereno da osigura dosljedno tumačenje prava u cijeloj BiH. Uz sve to, moramo provesti i presude Evropskog suda za ljudska prava i osigurati jednakost građana. Potrebno je ukloniti pravo veta u procesu donošenja odluka u skladu s pravnom stečevinom EU.

Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i zakon o sudovima BiH uvjeti su za početak pregovora o članstvu. Na obavezu hitnog usvajanja izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u, u potpunosti usklađenog s EU standardima, kao i novih zakona o VSTV-u, sudovima i sprečavanju sukoba interesa, svojim zaključkom podsjetili su i članovi Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u BiH na sjednici održanoj prije nekoliko dana.

Predsjednik VSTV-a Halil Lagumdžija podsjeća da Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u prošle godine nije usvojen u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Odmah nakon toga VSTV je pokrenuo novu inicijativu.

- Neke stvari smo nadogradili i usaglasili s našim međunarodnim partnerima, OSCE-om, OHR-om, Delegacijom EU, Venecijanskom komisijom, od kojih smo dobili pozitivne stavove. Takva je komunikacija bila i prema Vijeću ministara, odnosno Ministarstvu pravde BiH, koje je formalno predlagač zakona. Oni su, bez ikakvih najava, neke odredbe koje se tiču funkcioniranja i nadležnosti Odjela za integritet bez našeg znanja promijenili i takva verzija je otišla prema PSBiH - kaže Lagumdžija.

Dodaje da je VSTV na posljednjoj sjednici zaključio da su takve izmjene neprihvatljive. Lagumdžija pojašnjava da su u Ministarstvu i Vijeću ministara izmijenjene odredbe koje se odnose na način provjere imovine nosilaca pravosudnih funkcija.

- Na taj način se Odjel za integritet nastoji razvlastiti, a njegove nadležnosti dati poreznim upravama, odnosno entitetskim i kantonalnim institucijama. Mi smo uputili dopis Vijeću ministara. Oni taj dokument više neće razmatrati, osim u slučaju amandmanskog djelovanja u Parlamentu. Istakli smo da nismo zadovoljni i najavili da ćemo animirati da neko od ovlaštenih predlagača uloži amandmane na takav tekst - ističe Lagumdžija.

Osim za evropski put zemlje, zakoni o VSTV-u i sudovima ključni su za funkcioniranje pravosuđa kao jednog od tri stuba vlasti, naglašava naš sagovornik.

- Upravo je to segment gdje se najviše spočitava pravosuđu, da ima kriminala, da imamo sudija i tužilaca s imovinom koja nema svoje porijeklo. Naša intencija je bila, a to je bilo ugrađeno u ovaj prijedlog, da ojačamo Odjel za integritet i da mu damo ovlasti ne samo da traži podatke od sudija i tužilaca već da dobivene podatke može i provjeravati. Mislim da daljnji napredak i otvaranje pregovora s EU u poglavljima koja se odnose na vladavinu prava i pravosuđe bez toga nije moguć - kaže Lagumdžija.

Zakon o sudovima BiH predviđa osnivanje Apelacionog suda BiH, kao drugostepenog organa koji bi se bavio žalbama na prvostepene presude Suda BiH. Time bi se konačno razdvojio rad prvostepenog i drugostepenog suda i osigurala puna nezavisnost drugostepenih postupaka.

- Pripremljen je prijedlog zakona, a ono oko čega se lome koplja je gdje će biti sjedište Apelacionog suda. Kako sam ja shvatio, parlamentarci iz RS pokušavaju izdejstvovati da sjedište bude u Banjoj Luci, a iz hrvatskog naroda da bude u Mostaru. Razgovarao sam dugo s predstavnicima Venecijanske komisije i rekao im da imamo vrlo praktične razloge da sudovi ne budu udaljeni previše. Racionalno je da to bude najdalje u Istočnom Sarajevu. Ako bi sjedište bilo u Mostaru, onda bi se tamo morali osnovati i poseban odjel Tužilaštva, koji bi trebao postupati pred Apelacionim sudom, te poseban odjel sudske policije - kaže Lagumdžija.

Stanje u pravosuđu u BiH nije na potrebnom nivou, ali nije ni loše koliko mu to spočitavaju predstavnici vlasti, smatra predsjednik VSTV-a BiH.

- Oni prave spinove da bi prikrili svoj loš rad i nerad i onda nama sve serviraju. Stanje se popravlja, a ovaj sastav Vijeća je pokazao da je spreman ući ukoštac sa svim nosiocima pravosudnih funkcija koji ne rade kako treba. Po tužbama Ureda disciplinskog tužioca izrekli smo vrlo značajne kazne, razriješili smo neke glavne tužioce, neke sudije i tužioci su u toku postupka, kad su shvatili da će biti razriješeni, sami davali ostavke. Mi smo spremni za borbu sa svim negativnim pojavama u pravosuđu. Svjedoci smo da je krenula odlučnija borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Istina je da se to velikim dijelom naslanja na Sky aplikaciju, ali najvažnije je da se krenulo. Ko god se bavio nečasnim radnjama, meni je drago da bude procesuiran - ističe Lagumdžija.

Advokat Vlado Adamović smatra da precizni zakoni i neovisno sudstvo garantiraju opstojnost pravne države.

- Zakoni moraju biti jasni, a sudije moraju biti neovisne. To je preduvjet da bi se napravila pravna država. Što se tiče neovisnosti domaćih sudaca i tužitelja, oni su neovisni taman toliko koliko hoće. Zašto? Zato što im zakonski propisi omogućavaju da budu apsolutno neovisni i samo od njih ovisi da li će to uraditi ili ne - kaže Adamović.

Podsjeća da je prvi zakon o VSTV-u, kada je stvarana ova institucija, sadržavao evropske standarde koji su trebali garantirati neovisnost pravosuđa, te smatra da je omogućavao sudijama, koje su to htjele biti, da budu neovisni.

- Ja sam tad bio predsjednik Komisije za imenovanje, koja je prethodila VSTV-u. Proučavali smo sisteme. Desetine sistema izbora sudija u svijetu postoje, sistem u Mađarskoj, Italiji, Španiji je dovoljno dobar sistem da sudije biraju najbolje između sebe. Ali uvjet za to je da vam iza leđa nisu nacija, stranka, prijateljstvo, nepotizam. Sudije ne smiju biti podložne ničemu, ni naciji, ni strankama, dignitet sudije je najvažniji. Od toga sve počinje. Možete napisati šta god hoćete, čuveni američki pravnik je rekao: „U rukama dobrih pravnika i loši zakoni će biti dobri i obratno“ - ističe Adamović.

Smatra da se sudije moraju osloboditi razmišljanja da će neko ugroziti njihovu poziciju, zbog čega “idu linijom manjeg otpora i prave autocenzuru”, pa, čim se pojavi neko zvučno ime u predmetu, rade po principu „ne talasaj”.

- Ako će sudije ići linijom manjeg otpora, čuvati stolice, ne zamjerati se nikome i biti u ubjeđenju da se na njih zvanično ne može uticati, a zapravo se na taj način utiče, onda se i desi ovo što se desilo. Sudije i tužioci se moraju promijeniti, biti malo više kuražni, svjesni svoje pozicije. Moraju biti istinski neovisni i ne trebaju čitati imena, nego broj predmeta i ono što piše u opisu - ističe advokat Vlado Adamović.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Dnevni avaz, A. Bajramović - H. Javor-Ibrahimbegović, 12.06.2023.

Naslov: Redakcija