Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojeno šest zakona i jedna odluka

14.06.2019.


Narodna skupština Republike Srpske je u prvom dijelu 5. redovne sjednice usvojila Informaciju o stanju bezbjednosti u Republici Srpskoj u 2018. godini i prva četiri mjeseca 2019. godine.

Poslanici su ovu Informaciju razmatrali u zatvorenom dijelu sjednice, a podnio je ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač. Ministar Lukač je naglasio da je ovaj dio sjednice bio zatvoren kako bi se spriječila mogućnost da u toku izlaganja i rasprave budu otkrivene činjenice koje bi na bilo koji način mogle da ugroze neku od istraga koja je u toku.

U Informaciji se navodi da se, na osnovu statističkih pokazatelja, te preduzetih operativnih i preventivnih mjera i radnji, u izvještajnom periodu, stanje u oblasti kriminaliteta u Republici Srpskoj može ocijeniti zadovoljavajućim.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je šest zakona i jednu Odluku. Usvojeni su sljedeći zakoni: Zakon o podsticajima u privredi Republike Srpske uz usvojene amandmane, Zakon o dopuni Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske, Zakon o izmjeni Zakona o bankama Republike Srpske, Zakon o pečatima organa i institucija Republike Srpske, Zakon o socijalnom stanovanju Republike Srpske uz amandmane i Zakon o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske.

Narodna skupština je usvojila i Odluku o izradi Plana parcelacije za auto-put i gasovod dionice Vukosavlje - Brčko i Brčko – Rača.

Plan parcelacije za auto-put i gasovod dionice Vukosavlje–Brčko i Brčko–Rača stvara planski osnov za realizaciju straškog cilja Republike Srpske u oblasti drumskog saobraćaja – izgradnju auto-puta u "Posavskom razvojnom pojasu" (granica Republike Srbije – Bijeljina – Brčko – Modriča – Doboj – Prnjavor – Laktaši – Banja Luka – Prijedor – Novi Grad – granica Republike Hrvatske), što je u skladu sa Izmjenama i dopunama Prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine.

Zakon o izmjeni Zakona o bankama Republike Srpske donesen je u cilju daljeg podsticanja kreditne aktinosti koja bi se se mogla ostvariti podizanjem ograničenja izloženosti banaka prema jednom licu ili grupi povezanih lica za kreditna potraživanja koja nisu obezbijeđena kolateralom sa 5% na 15%, a što bi trebalo da doprinese i rastu privatnih i javnih investicija, kao podrška privredi i javnom sektoru.

Na ovaj način doprinijeće se većoj makroekonomskoj stabilnosti Republike Srpske i ostvariti opšte društvene koristi. Donošenje ovog zakona predstavlja jednu od niza mjera za poboljšanje pristupa finansijama, da bi se preduprijedile moguće štetne posljedice nedovoljnih izvora finansiranja za podršku razvojnih investicija.

Nakon glasanja o apsolviranim tačkama dnevnog reda, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović zaključio je rad prvog dijela 5. redovne sjednice i nastavak zakazao za 25. jun.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 13.06.2019.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija