Zastava Srbije

DOSTUPNO UPUTSTVO O NAČINU PODNOŠENJA ZAHTJEVA I POTREBNOJ DOKUMENTACIJI ZA SUBVENCIONIRANJE DOPRINOSA

14.05.2020.


Porezna uprava Federacije BiH je, shodno Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica("Sl. novine FBiH", br. 28/2020), obavijestila porezne obveznike da je na linku sačinila i na svojoj web stranici objavila Uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva i potrebnoj dokumentaciji za subvencioniranje doprinosa, na linku i Zahtjev za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja - Obrazac – ZSD na linku.

Također, objavljeno je i Uputstvo za popunjavanje Zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja Obrazac – ZSD na linku.

Ova uputstva i zahtjev se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH u dijelu Obrasci i Zakoni.

Obrazac - ZSD je objavljen u PDF formatu koji je editabilan, tako da se može popuniti u elektronskom obliku, odštampati, potpisati i ovjeriti pečatom obveznika ili se može popuniti i ručno, odštampati i dostaviti nadležnoj poreznoj ispostavi prema sjedištu podnosioca zahtjeva.

Obavještavamo porezne obveznike da imaju pravo na subvencioniranje doprinosa ako su izmirili obaveze za doprinose i porez na dohodak uz isplaćene plaće zaključno sa februarom 2020. godine i ako imaju pad ostvarenog prometa 20 posto i više u odnosu na ostvareni promet u istom mjesecu 2019. godine

Skrećemo pažnju poreznim obveznicima, da je preduslov za uspješnu obradu zahtjeva tj. Obrasca – ZSD da su plaćene obaveze po osnovu doprinosa i poreza na dohodak zaključno sa mjesecom 02/2020. godine i da su podneseni ispravni mjesečni obrasci MIP-1023, 2001/2001-A ili 2002/2002-A za mjesec za koji se traži subvencija.

Stoga pozivamo porezne obveznike koji nisu izvršili uplatu poreza i doprinosa na isplaćene plaće zaključno sa 02/2020 godine, da to učine prije podnošenja zahtjeva i tako uz uslov pada prometa od 20 i više procenata ostvare pravo na subvenciju. Porezni obveznici koji ne uplate doprinose zaključno sa 02/2020. godine neće ostvariti pravo na subvenciju i ako imaju pad prihoda od 20 i više procenata.

Za sva pitanja ili nedoumice na raspolaganju su brojevi telefona i e-mail adrese objavljene na web-u Porezne uprave Federacije BiH, odnosno na linku i e-mail: puinfo@fpu.gov.ba, saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 13.05.2020.

Naslov: Redakcija