Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA I PREDNACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU: Predviđena transparentnost i uporedivost naknada računa za plaćanje

14.04.2020.


Federalno ministarstvo finansija pripremilo je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga i Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu u koje su, kako navode, ugrađene odredbe vezane za transparentnost i uporedivost naknada računa za plaćanje.

Ovo se navodi u odgovoru na delegatsko pitanje Anera Žuljevića postavljeno na sjednici Doma naroda FBiH 13. februara.

Žuljević je tom priliko tražio stav Agencije za bankarstvo na posljednje povećanje naknada, kad su one s 2,3 KM porasle na 4 KM u plaćanjima prema drugim bankama, a s 2 na 3 KM unutar iste banke.

Žuljević je tražio i pregled svih pojedinačnih naknada koje banke naplaćuju korisnicima usluga, te kretanje visina istih u posljednje četiri godine.

U odgovoru se između ostalog navodi kako je Agencija za bankarstvo po zahtjevu Federalnog ministarstva finasnija prikupila i analizirala podatke o naknadama za najčešće korištene usluge koje banke naplaćuju fizičkim i pravnim licima prema stanju na dan 30. septembar 2019. godine, a taj dokument tretira se kao povjerljiv.


IZVOR: Vebsajt Klix, 11.04.2020.

Naslov: Redakcija