Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 18. marta 2024. godine 14. sjednica – Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH

14.03.2024.


Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović sazvao je 14. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za ponedjeljak, 18. mart 2024. godine sa početkom u 12,15 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

U skladu s članom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, delegatima će biti omogućeno postavljanje pitanja u usmenoj formi. 

 1. Usvajanje Zapisnika 13. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-02-1-2687/23 od 8. 1. 2024;
 3. Izvještaj o provedenoj reviziji učinka o temi: “Povjereni javni poslovi iz nadležnosti institucija BiH-studija slučaja: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH”, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02-16-10-146/24 od 16. 1. 2024;
 4. Izvještaj o provedenoj reviziji učinka o temi:”Upravljanje voznim parkom u institucijama BiH”, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02-16-10-147/24 od 16. 1. 2024;
 5. Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2023. godinu, broj: 01,02-37-4-218/24 od 26. 1. 2024;
 6. Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2023. godinu, broj: 01,02-50-15-290/24 od 31. 1. 2024;
 7.  Izvještaj o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, broj: 01,02-50-15-312/24 od 2. 2. 2024, i Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2024. godinu, broj: 05/1-50-15-2518/23 od 5. 12. 2023;
 8. Izvještaj o izdatim i realiziranim ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene za 2020. godinu, podnosilac: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-50-18-316/24 od 5.2.2024;
 9. Informacija o Godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u inozemstvu za 2024. godinu, podnosilac: Ministarstvo odbrane BiH, broj: 03/1-03-2137/23 od 6. 10. 2023;
 10. Delegatska inicijativa Džemala Smajića kojom se traži od Ministarstva odbrane BiH da u roku od 30 dana sačini i dostavi na usvajanje Vijeću ministara BiH Prijedlog o izmjeni Zakona o Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojim bi se povećala dobna granica trajanja profesionalne službe vojnika u Oružanim snagama BiH sa 40 na 45 godina, jer bi bilo racionalno i ekonomično ove vojnike zadržati u službi, posebno uvažavajući činjenicu da u Oružanim snagama BiH nedostaje značajan broj vojnika, broj: 02-50-6-379/24 od 15. 2. 2024;
 11. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC-ovog fonda za međunarodni razvoj za Projekat izgradnje dionice Nemila – Donja Gračanica na autoputu Koridor 5c (Zenica sjever) (Dodatni zajam) – zajam br. 15218P, broj: 01,02-21-1-309/24 od 2. 2. 2024;
 12. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije za saradnju u oblasti oporezivanja “Fiscalis”, broj: 01,02-21-1-310/24 od 2. 2. 2024.

IZVOR: Vebsajt Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, 11.03.2024

Naslov: Redakcija