Zastava Srbije

ZAKON O FISKALIZACIJI: Zakon predviđa rok od pet dana za naknadno ubacivanje podataka u slučaju da u trenutku transakcije ne postoji internet veza. Obveznici ne bi trebalo da imaju dodatne troškove zbog uvođenja sistema, jer je Vlada RS predvidjela početna sredstva od 50 miliona KM

14.02.2022.


Novi Zakon o fiskalizaciji u Republici Srpskoj, koji je usvojen u četvrtak u Narodnoj skupštini RS, donijeće mnogobrojne olakšice za poslovnu zajednicu u Republici Srpskoj koja neće imati nikakvih dodatnih izdvajanja.

Zakonom o fiskalizaciji se uređuje promet, te obveznici i postupak fiskalizacije, zatim sadržaj fiskalnog računa i ostale procedure neophodne za efikasnu kontrolu ostvarenog prometa robe, odnosno usluga posredstvom elektronskih fiskalnih uređaja.

"Razlozi za donošenje ovog akta sadržani su u potrebi daljeg razvijanja i unapređenja sistema fiskalizacije s ciljem suzbijanja sive ekonomije u Srpskoj", saopšteno je ranije iz Biroa Vlade RS za odnose s javnošću.

Zora Vidović, ministarka finansija RS, ukazala je da je jedan od benefita Zakona o fiskalizaciji taj da se prihodi prikazuju u realnom vremenu.

"Kad kupac kupi robu ili kad se izvrši usluga, prije nego što kupac dobije račun Poreska uprava dobije informaciju da je ostvaren prihod, i to je automatski prijavljivanje prihoda. Sistem je jako zaštićen te nije moguće ubacivati druge softvere u smislu skrivanja prihoda. On je veoma jednostavan za rukovanje i mnogo jeftiniji za poreske obveznike, odnosno firme koje podliježu fiskalizaciji. Firme su imale mnogo troškova za održavanje, a sada to neće imati jer svi troškovi, i softvera i nabavki kasa, padaju na teret budžeta", navela je Vidovićeva.

Istakla je da je najveći razlog novog zakona smanjenje sive ekonomije. "Primijetili smo da su u mnoge kase ubačeni drugi softveri i da se značajan broj prihoda ne prikazuje u Poresku upravu", naglasila je Vidovićeva.

Dragana Kokot, generalni sekretar Privredne komore RS, istakla je da poslovnu zajednicu najviše zanima kako će se urediti podzakonski akti koji će regulisati nekoliko aspekata, od prelaznog perioda, do definisanja ko će biti oslobođen fiskalizacije.

"Poslovnoj zajednici se mora ostaviti vremena da se novi sistem uspostavi i uhoda, posebno kada je u pitanju korištenje novih tehnologija. Ono što nas najviše zanima jesu podzakonski akti koji su predviđeni da se donesu u roku od šest mjeseci. Bitno nam je da budemo upoznati s aktima koji se odnose na dinamiku fiskalizacije, a to znači kako i u kom obimu i rokovima će obveznici biti uključeni u novi sistem. Nemoguće je očekivati da svi preko noći pređu na novi sistem", navela je ona.

Dodala je da imaju obećanje od Ministarstva finansija RS da budu uključeni tokom izrade rješenja o definisanju oslobađanja od fiskalizacije, kako bi dali njihov input.

"U praksi će se najviše promijeniti način na koji će se pratiti transakcija. Zakon predviđa prijavu transakcije u pravnom prometu u realnom vremenu, a to zahtijeva nove tehnologije koje sama Poreska uprava mora nabaviti - od servera do tih sistema, jer će se svi računi prikazivati u momentu kada se dešavaju transakcije. Zakon predviđa rok od pet dana za naknadno ubacivanje podataka u slučaju da u trenutku transakcije ne postoji internet veza. Obveznici ne bi trebalo da imaju dodatne troškove zbog uvođenja sistema, jer je Vlada RS predvidjela početna sredstva od 50 miliona KM", objašnjava Kokot.

Saša Trivić, predsjednik Udruženja unije poslodavaca RS, naveo je da je poslovna zajednica u stalnom kontaktu sa Ministarstvom finansija RS i da im je obrazloženo kako bi ovaj koncept mogao izgledati.

"Mislim da je to veliko olakšanje iz nekoliko razloga... Prvi je ukidanje duplikata fiskalnih računa i biće manja potrošnja papira. Takođe, neće više biti obavezni posebni linkovi za svaku kasu, što je takođe veliki trošak. Ukida se obaveza održavanja fiskalnih štampača i moći će se koristiti bilo kakav štampač, s obzirom na to da su fiskalni štampači jako skupi. Ovo će imati pozitivne implikacije u smislu troškova održavanja fiskalnog sistema od strane poslodavca", ukazao je Trivić.

On ističe da misli da će se tehnologijom koja je planirana postići veći efekti na polju sive ekonomije.

"Institucije će imati i analitiku u smislu da znaju gdje, koliko i čega se prodaje i sigurno će novi Zakon o fiskalizaciji dati još neke pozitivne rezultate", naglasio je Trivić.

Amandman Milana Petkovića, potpredsjednika Narodne skupštine RS, da u sklopu novog Zakona o fiskalizaciji advokati budu izostavljeni nije dobio podršku poslanika. Međutim, ovim zakonom je ostavljena mogućnost da Vlada RS naknadno uredbom utvrdi izuzeće, tako da je moguće da u budućnosti nekada ovo bude urađeno.

"Kao obveznici fiskalizacije zakonom su propisana sva lica koja su registrovana za vršenje prometa i usluga. Imajući u vidu da se može dogoditi da lica koja obavljaju određenu djelatnost zbog tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalnih uređaja i specifičnosti djelatnosti ne mogu evidentirati promet preko tog uređaja, predviđen je izuzetak", pojašnjeno je iz Ministarstva finansija RS.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Nemanja Vukojević, 12.02.2022.

Naslov: Redakcija