Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

DOSTUPAN PORESKI KALENDAR ZA 2020. GODINU ZA RS

14.02.2020.


Poreska uprava Republike Srpske objavila je na svojoj zvaničnoj internet stranici "Poreski kalendar za 2020. godinu", u kojem sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica-građani mogu vidjeti rokove za podnošenje poreskih prijava, ali i plaćanje poreskih obaveza.

Naime, Poreska uprava RS početkom svake godine objavljuje "Poreski kalendar" sa ciljem da se poreskim obveznicima pomogne u pravovremenom izvršavanju njihovih poreskih obaveza, kako bi izbjegli eventualne sankcije zbog propuštanja rokova, jer kažnjavanje svakako nije cilj Poreske uprave RS, već da bude partner i institucija koja stoji na raspolaganju poreskim obveznicima.

Tako pravna, fizička lica i preduzetnici na početnoj strani internet stranice Poreske uprave RS, u rubrici "Poreski kalendar", između ostalog mogu pogledati kada ističu rokovi za podnošenje godišnjih i mjesečnih poreskih prijava, prijava za takse i naknade, kao i za plaćanje prijavljenih obaveza. Takođe, u okviru "Poreskog kalendara" poreskim obveznicima je u posebnoj koloni naznačena i vrsta prihoda koji se uplaćuje, ali i da li se sredstva uplaćuju na račun javnih prihoda Republike Srpske ili opštine/grada, te obrazac na kojem se prijava podnosi.

Poreska uprava RS ovom prilikom još jednom poziva poreske obveznike u RS da poštuju rokove definisane u "Poreskom kalendaru za 2020. godinu", te da na vrijeme podnose poreske prijave, ali i da u zadatim rokovima plate zakonski propisane poreske obaveze.


IZVOR: Vebsajt Poreske uprave RS, 11.02.2020.

Naslov: Redakcija