Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

USPOSTAVLJEN REGISTAR PREVOZNIKA IZ REPUBLIKE SRPSKE

14.02.2020.


Na internet stranici Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske dostupan je registar prevoznika iz Republike Srpske, koji je usklađen sa Regulativom (EZ) br. 1071/2009 Evropskog parlamenta i Savjeta od 21. oktobra 2009. godine o uspostavljanju zajedničkih pravila, koja se tiče uslova za obavljanje djelatnosti drumskog prevoza, te stavljanju van snage Direktive Savjeta 96/26/EZ.

Informacionom sistemu za prevoznike pristupa se preko Portala za drumski prevoz.

Na portalu su dostupni sljedeći podaci o prevoznicima: naziv prevoznika, sjedište, oblik organizovanja, šifra pretežne djelatnosti, broj licence prevoznika, datum isteka licence prevoznika, tip (vrsta) licence prevoznika, izvodi iz licence prevoznika, datum izdavanja i isteka izvoda iz licence, podaci o registrovanim vozila (registarska oznaka, marka, tip) i slično.

Cilj uspostavljanja Portala za drumski prevoz prevenstveno je povećanje transparentnosti u radu Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, te ispunjavanja obaveza Ministarstva saobraćaja i veza kada je u pitanju objavljivanje podataka sa kojim raspolaže u oblasti drumskog prevoza. Portal je prevenstveno namijenjen prevoznicima i kontrolnim organima, ali i svim drugim subjektima koji traže pouzdane i tačne informacije u vezi licenciranih prevoznika u Republici Srpskoj.


IZVOR: Vebsajt Ministarstva saobraćaja i veza RS, 10.02.2020.

Naslov: Redakcija