Zastava Srbije

ODOBRENA REGISTRACIJA NOVIH LIJEKOVA

14.02.2018.


Komisija za lijekove pri Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH u posljednjih nešto više od mjesec dana riješila je oko 200 zahtjeva za registraciju novih lijekova koji su čekali mjesecima.

Problemi sa registracijom lijekova nastali su jer Savjet ministara BiH nije želio da donese odluku na osnovu koje bi Agencija za lijekove i medicinska sredstva plaćala mjesečnu naknadu članovima Komisije za lijekove.

"Komisija je od decembra imala već dvije sjednice, a u februaru je zakazana i treća. Svi zahtjevi su riješeni, problemi koji su postojali prevaziđeni su i riješeni u skladu sa zakonom", rekli su u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Nakon što su se pojavili problemi sa registracijom novih lijekova, počela su prepucavanja nadležnih. S jedne strane Savjet ministara BiH smatrao je da Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH treba da odredi visinu naknade članovima Komisije za lijekove, dok su sa druge strane u Agenciji za lijekove zauzeli stav da Savjet ministara BiH treba da donese podzakonski akt u formi odluke koji definiše ta primanja.

Nakon toga održano je nekoliko sastanaka između predstavnika Ministarstva civilnih poslova BiH, Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH i Kancelarije za zakonodavstvo BiH pri Savjetu ministara BiH nakon čega su donesene potrebne odluke i Komisija za lijekove je počela s radom.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, 13.02.2018.