Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, te uredbe o službenoj policijskoj legitimaciji i policijskoj znački, o određivanju ličnosti i objekata koji se posebno obezbjeđuju, o činovima policijskih službenika

14.02.2017.


Vlada Republike Srpske utvrdila je 9. februara 2017. godine, na 111. sjednici, u Banjaluci, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama. Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi uređenja materije koja se odnosi na procjenu rizika i upravljanje rizicima od poplava, kao i potpunijeg i preciznijeg propisivanja pojedinih odredaba za koje se u dosadašnjoj primjeni utvrdilo da nisu dovoljno precizno uređene.

Najvažnije izmjene i dopune Zakona odnose se na uređenje dva segmenta, kategorizaciju voda, vodnog dobra i vodnih objekata i procjenom rizika i upravljanje rizicima od poplava.

U skladu sa predloženim rješenjima pripadnost javnom vodnom dobru utvrđuje se na osnovu upisa u javne evidencije ili drugih dokumenata javnog karaktera. U slučajevima kada pripadnost nije utvrđena na ovaj način, a ispunjeni su svi uslovi propisani Zakonom, pripadnost javnom vodnom dobru utvrđuje se odlukom koju donosi Vlada, a na prijedlog Ministarstva.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Uredbu o službenoj policijskoj legitimaciji i policijskoj znački. Obrazlažući razloge za donošenje ove uredbe obrađivač je naveo da su isti sadržani u potrebi usaglašavanja ove materije sa novim Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima ("Sl. glasnik RS", br. 57/2016 i 110/2016). Shodno navedenom, obrađivač je pripremio tekst Uredbe kojom se propisuje oblik, izgled i sadržaj službene policijske legitimacije i policijske značke za policijske službenike u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Uredbu o određivanju ličnosti i objekata koji se posebno obezbjeđuju. Obrazlažući razloge za donošenje ove uredbe obrađivač je naveo da su sadržani u potrebi usaglašavanja ove materije sa novim Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima. Shodno navedenom, obrađivač je pripremio tekst Uredbe kojom se određuju ličnosti i objekti koji se posebno obezbjeđuju, uslovi i vrijeme trajanja posebnog obezbjeđenja štićenih ličnosti nakon isteka njihovog mandata i način određivanja mjera posebnog obezbjeđenja prema drugim ličnostima i objektima.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o činovima policijskih službenika. Obrazlažući razloge za donošenje ove uredbe obrađivač je naveo da su sadržani u potrebi usaglašavanja ove materije sa novim Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima. Shodno navedenom, obrađivač je pripremio tekst Uredbe kojom se propisuje postupak utvrđivanja i vraćanja činova policijskim službenicima, kao i izgled činova predviđenih Zakonom.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o sprovođenju Strategije unapređenja socijalne zaštite djece bez roditeljskog staranja 2015-2020. godine, za 2016. godinu. Zaključkom se zadužuje Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da u 2017. godini provede aktivnosti u skladu sa predviđenom dinamikom i ciljevima Strategije.

Zadužuje se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da informiše Vladu Republike Srpske o realizaciji Strategije unapređenja socijalne zaštite djece bez roditeljskog staranja 2015-2020. godine za 2017. godinu.

Strategijom unapređenja socijalne zaštite djece bez roditeljskog staranja 2015-2020. godine se teži postizanju kvalitetnijeg ostvarivanja prava djece bez roditeljskog staranja kroz sistem socijalne zaštite, i razvijanju i unapređenju sistema socijalne zaštite djece koji bi bio u stanju odgovoriti potrebama djece bez roditeljskog staranja.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o PISA testiranju. PISA testiranje (Programme for International Student Assessment) je međunarodno istraživanje procjene znanja i vještina petnaestogodišnjaka, koje provodi Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), čije je sjedište u Parizu, Francuska. Ovaj projekat OECD-a ima za cilj ocjenjivanje nivoa obrazovanja među mladim u glavnim industrijskim zemljama i provodi se svake tri godine. Oblast koje PISA procjenjuje su čitalačka pismenost, pismenost iz matematike i prirodnih nauka, a u svakom ciklusu PISA testiranja naglasak se stavlja na ocjenjivanje jedne od navedenih pismenosti.

Zadužuje se Ministarstvo prosvjete i kulture da sprovede aktivnosti u vezi PISA testiranja, a u skladu sa ustavnim i zakonskim nadležnostima Republike Srpske u oblasti obrazovanja.


IZVOR: Vebsajt Vade Srpske, 09.02.2017.

Naslov: Redakcija