Zastava Srbije

VISOKI SUDSKI I TUŽILAČKI SAVJET: Disciplinska komisija VSTS BiH tokom 2016. godine sankcionisala 26 sudija i tužilaca zbog nemara, vrijeđanja stranaka u postupku, pa čak i širenja tračeva. Oni su se suočili sa javnim opomenama, smanjenjem plate tokom nekoliko mjeseci, a neki su upućeni i na dodatnu edukaciju

14.02.2017.


Disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH sankcionisala je 2016. godine najveći broj sudija i tužilaca u proteklih pet godina, a kaznu je zaradilo njih 26 zbog nemara, vrijeđanja stranaka u postupku, pa čak i širenja tračeva.

Sudije i tužioci su se zbog kršenja pravila i utvrđenih procedura suočili sa javnim opomenama, smanjenjem plate tokom nekoliko mjeseci, a neki su upućeni i na dodatnu edukaciju.

Najdrastičniji primjer prekršaja i povrede etičkog kodeksa je zabilježen u slučaju sudije M. H., koja je pred komisiju došla zbog propusta u četiri slučaja. Utvrđeno je da je zbog njenog nemara došlo do odugovlačenja postupka, tako da jedan predmet nije okončan ni 24 godine od podnošenja tužbe sudu, a tužena je u tom slučaju postupala najmanje 15 godina. U drugom predmetu, koji se odnosi na razvod braka, M. H. je postupala na osnovu neuređene tužbe, da bi nakon osam i po godina donijela rješenje kojim je tužbu i protivtužbu vratila na ispravku i dopunu. Za istog sudiju se vezuju još dva slučaja gdje su zabilježeni propusti u procesima.

- Kažnjena je smanjenjem plate od 50 odsto na period od osam mjeseci - navedeno u odluci VSTS-a.

Pred komisiju je došao i slučaj tužene sudije L. P. za koju je utvrđeno da je odgovorna jer je nakon pravosnažnosti presude, kojom je optuženi proglašen krivim za krivično djelo obmane pri dobijanju kredita i osuđen na četiri mjeseca zatvora, propustila da donese naredbu da osuđeni bude pozvan na izvršenje kazne zatvora, tako da je postupak obustavljen. Ona je i u drugom slučaju, u kojem je optuženom presuđeno mjesec zatvora, propustila da na vrijeme završi svu papirologiju. Zastara je, zbog istih propusta, nastupila i u trećem slučaju, koji se odnosi na krivično djelo teške tjelesne povrede. Zbog toga je "zaradila" smanjenje plate od 20 odsto tokom tri mjeseca.

Zbog nemara je kazna izrečena još jednoj sudiji, koja nije donijela naredbu za izvršenje kazne zatvora iako je bila dužna da to učini nakon pravosnažnosti presude. Usljed tog propusta nastupila je zastara izvršenja krivične sankcije, a sudija je prošla sa javnom opomenom.

Tuženi A. H. je proglašen odgovornim zbog prekoračenja zakonskih rokova, a izrečena mu je posebna mjera učestvovanja u programu edukacije iz oblasti Kodeksa sudijske etike.

Javnu opomenu je zaradio i jedan sudija nakon što je utvrđeno da je svim sudijama i tužiocima koji koriste elektronsku poštu na domenu pravosudje.ba poslao mejl u kojem je izrazio nezadovoljstvo zbog njegove neuspješne prijave za poziciju predsjednika suda. Ocijenjeno je da je iznio neutemeljene tvrdnje o nepravilnostima u procesu imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija do kojih je došao po čuvenju "rekla-kazala" i time narušio povjerenje u integritet pravosuđa. Utvrđeno je i da je dokumentima poslatim sa službene i-mejl adrese javno iznio predrasude prema predsjedniku Vrhovnog suda FBiH i bivšem predsjedniku vijeća zbog njegovog nacionalnog porijekla i mjesta prebivališta, iznoseći tvrdnje da je diskriminisao Bošnjake i Hrvate koji su aplicirali na rukovodna mjesta u pravosuđu u RS i pozivajući sudije iz FBiH da ga ne biraju na funkcije u pravosuđu zbog njegovog porijekla i prebivališta. Prilikom izricanja disciplinske mjere uzeto je u obzir dotadašnje radno iskustvo tuženog, rezultati i marljivo postupanje i činjenica da do tada nije disciplinski odgovarao.

Tužilac D. Č. je kažnjen smanjenjem plate za 30 odsto u trajanju od tri mjeseca jer je ostvario kontakt SMS porukom sa A. S. u kojem je F. R., koji je kasnije optužen, nazvao "kretenom".

Član Ustavnopravne komisije u Predstavničkom domu Parlamenta BiH Momčilo Novaković smatra da su izrečene kazne izuzetno blage i da se prethodno dobro ponašanje ne može uzeti kao olakšavajuća okolnost jer se radi o ljudima koji treba da budu oličenje poštenja i ispravnog rada.

- Smiješno je tražiti olakšavajuće okolnosti kad se disciplinski postupak pokreće protiv sudije. Tu nije riječ o običnom građaninu pa da se kaže da mu je prvi put da čini prestup i da se ide sa malom kaznom. Od sudija i tužilaca se očekuje da ne prave prekršaje, već da rezultat njihov rada bude preventivno djelovanje da građani ne prave prekršaje - smatra Novaković i dodaje da je zabrinjavajući i broj sudija i tužilaca koji dolaze pod lupu zbog propusta.

Disciplinska komisija VSTS-a je ove godine donijela samo jednu odluku kojom je prihvaćen sporazum sa tuženim sudijom I. M. Utvrđeno je da je sudija presudu sa pogrešnim datumom strankama dostavio sa zakašnjenjem od godinu i četiri mjeseca, a zbog toga je dobio javnu opomenu.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, Vedrana Kulaga, 11.02.2017.

Naslov: Redakcija