Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH: 24. i 25. januara 2022. godine 29. redovna sjednica – Razmatranje prijedloga zakona

14.01.2022.


U skladu sa poglavljima VII. i XVI. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH 

S A Z I V A M 

29. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za ponedjeljak i utorak, 24. i 25. januara 2022. godine u 10 sati. 

Za 29. redovnu sjednicu predlažem slijedeći 

D N E V N I R E D 

 1. Informacija Vlade FBiH o epidemiološkoj situaciji COVID – 19 na dan 27.12.2021. godine sa prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva,
 2. Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2022. godinu – hitni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2022. godinu – hitni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji BiH – hitni postupak,
 5. Prijedlog Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji BiH,
 6. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, predlagači: Salko Zildžić i grupa zastupnika,
 7. Prijedlog Programa rada Vlade FBiH za 2022. godinu,
 8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2021. godinu (druge izmjene), Izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2021. godinu (Anex I) (druge izmjene) i Odluka o načinu izvršavanja Rebalansa finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2021. godinu (druge izmjene i dopune),
 9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2022. godinu i Odluka o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Fedearcije BiH za 2022.godinu,
 10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2022. godinu i procjenu plana za 2023. i 2024. godinu i Odluka o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2022. godinu,
 11. Odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije BiH za 2022. godinu,
 12. Izbori i imenovanja.

 Sjednica će biti održana u Hotelu Hills, Butmirska cesta br.18, Ilidža. 

Napomena: U skladu sa odlukom Kolegija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH,

svi učesnici prilikom ulaska dužni su predočiti potvrdu o vakcinaciji ili potvrdu o prebolovanom Covid-19 unazad šest mjeseci, ili PCR ili brzi antigenski test, ne stariji od 48 sati. 

U skladu sa zaključkom Kolegija Predstavničkog doma, ukoliko dođe do pogoršanja epidemiološke situacije, sjednica će biti održana online putem Cisco Webex platforme o čemu ćemo vas blagovremeno obavijestiti.


IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, 10.01.2022.

Naslov: Redakcija