Zastava Srbije

NAJAVLJENO USPOSTAVLJANJE CENTRALNE JEDINICE ZA FINANSIJSKI NADZOR JAVNIH PREDUZEĆA U RS

14.01.2021.


Iako rad svih javnih preduzeća kontrolišu nadzorni odbori, premijer Republike Srpske Radovan Višković najavio je uspostavljanje Centralne jedinice za finansijski nadzor javnih preduzeća pri kabinetu predsjednika Vlade.

Za ekonomskog analitičara Damira Miljevića upitno je obavljanje funkcija upravnih i nadzornih odbora, s obzirom na to da većina javnih preduzeća posluje negativno i da se njima upravlja neracionalno.

 "Formiranje takvog tijela pri kabinetu ima smisla jedino ako će se ukinuti upravni i nadzorni odbori i odbori za reviziju, pa to tijelo preuzeti odgovornost za finansijsko poslovanje zajedno sa menadžementom tih kompanija", istakao je Miljević.

U "Transparency Internationalu" smatraju da su politička kontrola, partijsko zapošljavanje i izvlačenje novca u crne stranačke fondove najveći problemi u javnim preduzećima. Rješenje je, kažu, u poštivanju postojećih zakona o javnim preduzećima i sukobima interesa prema kojim direktori i članovi nadzornih odbora ne mogu biti članovi izvršnih organa stranke.

 "Ako želimo maknuti kontrolu iz javnih preduzeća, ako to traže i međunarodni i finansijske institucije onda ne vidim da je to put ka tom cilju da formiramo još jedno tijelo pri kabinetu premijera. Mi smo vidjeli da i sadašnji nadzorni odbori i sada efikasno provode volju vlasti", ukazali su iz "Transparency International" Srđan Traljić.

Ni poslanici u Narodnoj skupštini nisu dobili objašnjenje premijera šta je svrha formiranja Centralne jedinice za nadzor javnih preduzeća pored nadzornih odbora, osim da ima veze sa zahtjevom MMF-a. Nadzorni odbori rade po političkom nalogu i potrebna je depolitizacija u javnim preduzećima, smatra poslanik PDP-a u republičkom parlamentu, Jelena Trivić.

 "Njihovo loše poslovanje gdje ne postoji politička volja da se to popravi, jer su preduzeća izvori za izvlačenje novca i stranačko zapošljavanje. Zaista ne znam šta jedna takva jedinica pri Vladi može da uradi više nego što može nadzorni odbor koji opet imenuje Vlada", istakla je Trivićeva.

Ekonomisti izlaz vide u postavljanju stručnih, a ne stranački podobnih kadrova na čela javnih preduzeća. Dok se to ne desi, teško da će bilo kakvo nadzorno tijelo zaustaviti sunovrat javnih preduzeća i korištenje javnih resursa po partijskoj liniji.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 08.01.2021.

Naslov: Redakcija