Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

RS I SRBIJA PRIPREMAJU MEMORANDUM O MEĐUSOBNOM PRIZNAVANJU LICENCI U GRAĐEVINI

14.01.2020.


Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i Ministarstvo za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu Republike Srbije pripremaju potpisivanje memoranduma o međusobnom priznavanju "velikih licenci" i time direktno zaobilaze državni nivo vlasti.

Kako je u memorandumu precizirano cilj saradnje je precizno utvrđivanje propisa koje je potrebno uskladiti u cilju nesmetanog međusobnog priznavanje licenci, međusobnu pomoć i saradnju u pripremi normativnog okvira, uspostavljanje pravnog okvira u dve republike, koji će omogućiti nesmetano međusobno priznavanje licenci, kao krajnji cilj.

Cilj ove saradnje je omogućavanje srbijanskim građevinskim kompanijama da nesmetano i bez otvaranja novog poslovnog subjekta rade na području Bosne i Hercegovine te u određenoj mjeri i kompanijama iz RS-a da na isti način nastupaju na tržištu Srbije.

Ovakva vrsta sporazuma u nadležnosti je državnog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i bez njegovog uključivanja ne bi se mogla sklapati.

Memorandum bi trebao biti potpisan u Trebinju, a kao potpisnice se navode srbijanska ministrica građevine Zorana Mihajlović te Srebrenka Golić ministrica u Vladi RS.


IZVOR: Vebsajt Klix, 11.01.2020.

Naslov: Redakcija