Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

KANTON SARAJEVO: Otvorena e-mail adresa za prijavu korupcije

14.01.2019.


Građani Kantona Sarajevo (KS) imaju mogućnost da, anonimno, prijave korupciju putem direktne e-mail adrese prijavikorupciju@uk.ks.gov.ba, saopćio je Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.

Aktivnost, prije svega, ima za cilj povećanje efikasnosti mehanizama za prijavu korupcije, ali i proširivanje već uspostavljenih mogućnosti za prijavu korupcije na području ovog kantona.

Iz Ureda ističu da i ovaj, kao i svi ranije uspostavljeni mehanizmi za prijavu korupcije, imaju predviđenu mogućnost anonimne prijave.

Do sada su uspostavljena četiri mehanizama za prijavu korupcije u Kantonu Sarajevo: obrazac za prijavu korupcije u šalter sali Kantona Sarajevo, aplikacija za on-line prijavu korupcije na stranicama Vlade Kantona Sarajevo i ministarstava, prijave direktno Timu Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije, te prijave upućene putem protokola Kantona Sarajevo, odnosno poštom.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 10.01.2019.

Naslov: Redakcija